• lij·dend voor·werp

lijdend voorwerp o

  1. (grammatica) zinsdeel waarop de actie van een overgankelijk werkwoord rechtstreeks van toepassing is
    • In de zin "De herder scheert het schaap." is "het schaap" het lijdend voorwerp.