Tweede Wereldoorlog

  • Twee·de We·reld·oor·log

Combinatie van tweede en wereldoorlog, met hoofdletters geschreven omdat het om een historisch duidelijk afgebakende periode gaat.

Tweede Wereldoorlog m

  1. (geschiedenis), (militair) het geheel van afzonderlijke militaire conflicten die van 1939 tot 1945 werden uitgevochten tussen twee allianties
    • Joden die na de Tweede Wereldoorlog terugkeerden in Amsterdam werden alsnog aangeslagen en beboet voor niet betaalde erfpacht.[1] 
    • Het totaal aantal doden van de Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) bedroeg naar schatting 55 miljoen, waarvan de helft burgers. [2] 
    • Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op.[3]