Ces-majeurakkoord

Nederlandse toonsoort
groot C Cis
Des
D Dis
Es
E F Fis
Ges
G Gis
As
A Aïs
Bes
B
klein c cis
des
d dis
es
e f fis
ges
g gis
as
a aïs
bes
b


  • Ces-ma·jeur·ak·koord
enkelvoud meervoud
naamwoord Ces-majeurakkoord Ces-majeurakkoorden
verkleinwoord Ces-majeurakkoordje Ces-majeurakkoordjes

het Ces-majeurakkoordo

  1. (muziek) de grote drieklank op de eerste trap (tonica-akkoord) van de Ces-grotetertstoonladder
    • De drie tonen van het Ces-majeurakkoord in grondligging, zijn: ces - es - ges.