• Eeu·wi·ge
  • naam die de strekking van Exodus 3:13-15 in het Nederlands verwoordt, gebruikt omdat in de joodse traditie de naam van God, weergegeven met het tetragrammaton JHWH uit respect niet wordt uitgesproken, maar omschreven
enkelvoud meervoud
naamwoord Eeuwige -
verkleinwoord - -

de Eeuwigem

  1. (religie) benaming voor God in joodse en christelijke tradities waar men vooral recht wil doen aan de Hebreeuwse tekst van de Bijbel
    • De Eeuwige zal jullie vlees geven en eten zullen jullie. [1]

Het is gebruikelijk om in kleinkapitaal aan te geven als in de oorspronkelijke tekst het tetragrammaton JHWH gebruikt werd, soms wordt dan geen gebruik meer gemaakt van een beginhoofdletter E [2]. Hieronder geven we van deze gewoonte een beeld, dit houdt geen oordeel in over de juistheid of wenselijkheid daarvan.

  • Eeuwige
  • eeuwige