Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: viertalig
  • vier·tal·lig
  • Samenstellende afleiding van vier en tal met het achtervoegsel -ig
stellend
onverbogen viertallig
verbogen viertallige
partitief viertalligs

viertallig

  1. (wiskunde) in vier stappen een volledige verandering doormakend
    • Een viertallige as draait een voorwerp over 90°, zodat het na vier operaties weer in zichzelf overgaat.