Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: prégnant
 • preg·nant
 • Leenwoord uit Frans prégnant, in de betekenis van ‘scherp geformuleerd, overtuigend’ voor het eerst aangetroffen in 1559 [1]
 • [2]
stellend vergrotend overtreffend
onverbogen pregnant pregnanter pregnantst
verbogen pregnante pregnantere pregnantste
partitief pregnants pregnanters -

pregnant [3]

 1. kernachtig
 2. (taalkunde) extra betekenis inhoudend, gebruikt in een specifiekere betekenis dan het woord of de woordgroep normaal gesproken heeft
  • Pregnant gebruik van een woord. 
  • Behalve in de alledaagse zin waarin we van het opsteken van een hand zeggen dat het 'iemand groeten' betekent en het over de betekenis van een woord of zin hebben, wordt de term 'betekenis' ook wel in de pregnante betekenis van de 'zin van het leven' gebruikt.[4] 
 3. (medisch) zwanger
74 % van de Nederlanders;
52 % van de Vlamingen.[5]


stellend vergrotend overtreffend
pregnant

pregnant

 1. (medisch) zwanger
  «Her family members claim she was five months pregnant
  Haar familieleden beweren dat ze vijf maanden zwanger was.
 2. (diergeneeskunde) drachtig