0 0 0 2
貳,
op een abacus

(èr)

  1.  twee ht , formeel: wanneer het belangrijk is om verschrijvingen of vervalsingen te voorkomen, traditionel schrift
  • 2
  • (normaal)
  • (gebruikt voor aantallen personen, voorwerpen, tweehonderd en tweeduizend)
  • (formeel: wanneer het belangrijk is om verschrijvingen of vervalsingen te voorkomen, vereenvoudigd schrift)
(tussen haakjes): afwijkend traditioneel karakter
cijfer  normaal   formeel  pinyin  getal 
0    /       líng nul
1       een
2    /       (    ) èr / liǎng twee
3       (    ) sān drie
4       vier
5       vijf
6       (    ) liù zes
7       zeven
8       acht
9       jiǔ negen
10       shí tien
100       bǎi honderd
1 000       qīan duizend
10 000    (    )    wàn tienduizend
100 000 000  亿  (    )    honderd miljoen