vierkante picometer

  • vier·kan·te pi·co·me·ter
enkelvoud meervoud
naamwoord vierkante picometer vierkante picometers
verkleinwoord

de vierkante picometerm

  1. (wiskunde), (eenheid) een oppervlaktemaat ter grootte van 1 pm × 1 picometer, gelijk aan 0,000.000.000.001 m × 0,000.000.000.001 meter, gelijk aan 10−24 , weergegeven met symbool pm²