vierkante exameter

  • vier·kan·te exa·me·ter
enkelvoud meervoud
naamwoord vierkante exameter vierkante exameters
verkleinwoord

de vierkante exameterm

  1. (wiskunde), (eenheid) een oppervlaktemaat ter grootte van 1 Em × 1 exameter, gelijk aan 1.000.000.000.000.000.000 m × 1.000.000.000.000.000.000 meter, gelijk aan 1036 , weergegeven met symbool Em²