• mixo·ly·disch
stellend
onverbogen mixolydisch
verbogen mixolydische

mixolydisch

  1. (muziek) wat betreft de kerktoonsoort gebaseerd op g
enkelvoud meervoud
naamwoord mixolydisch -
verkleinwoord - -

het mixolydischo

  1. (muziek) de kerktoonsoort gebaseerd op g
    • Het mixolydisch was in de middeleeuwen naast het dorisch een van de belangrijkste toonsoorten. 


Kerktoonsoorten in het Nederlands
ionisch dorisch frygisch lydisch mixolydisch eolisch locrisch


mixolydisch

  1. (muziek) mixolydisch


Kerktoonsoorten in het Duits
ionisch dorisch phrygisch lydisch mixolydisch äolisch lokrisch