• Ro·meins
  • Afgeleid van Romein met het achtervoegsel -s
stellend vergrotend overtreffend
onverbogen Romeins Romeinser Romeinst
verbogen Romeinse Romeinsere Romeinste
partitief Romeins Romeinsers -

Romeins

  1. (demoniem) met betrekking tot Rome
  • de Romeinse legerplaats
  • het Romeinse Rijk