vereenvoudigd Engels

  • ver·een·vou·digd En·gels

het vereenvoudigd Engelso

  1. (taal) benaming voor varianten van het Engels met een bewust beperkt woordenschat, zodat gebruik door een internationaal publiek het gemakkelijker kan gebruiken
     De editie in vereenvoudigd Engels gebruikt een kleinere woordenschat en een eenvoudiger grammatica en zinsbouw.[1]
  1.   Weblink bron
    Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen
    “Een nieuwe editie in vereenvoudigd Engels : Een nieuwe editie in vereenvoudigd Engels” (15 juli 2011) op jw.org