enkelvoud meervoud
naso nasi

naso m

 1. (anatomie) neus


Enkelvoud Meervoud
Klasse Dichtbij Verder Verst Klasse Dichtbij Verder Verst
1 nanku nanko nankuya 2 naba nabo nabaya
3 nangu nango nanguya 4 nantsi nantso nantsiya
5 nali nalo naliya 6 nanga nango nangaya
7 nasi naso nasiya 8 nazi nazo naziya
9 nantsi nantso nantsiya 10 nanzi nanzo nanziya
11 nalu nalo naluya
14 nabu nabo nabuya  
15 nanku nanko nankuya

naso 7

 1. dat daar is ... verwijzend naar een woord van klasse 7
  «Naso isikolo sam.»
  Dat is mijn school.

naso 7

 1. na- + -so: ermee, ertegen
  «Ezinye iinkomo apha emhlambini ziye zikwazi nje ngendalo ukumelana naso esi sifo.»
  Sommige runderen in de kudde lijken bij deze ziekte weerstand ertegen te hebben.
 2. met copulatief of ukuba, na- + -so: iets van klasse 7 hebben
  «Andinaso
  Ik heb het niet.