Xhosa

Enkelvoud Meervoud
Klasse Dichtbij Verder Verst Klasse Dichtbij Verder Verst
1 nanku nanko nankuya 2 naba nabo nabaya
3 nangu nango nanguya 4 nantsi nantso nantsiya
5 nali nalo naliya 6 nanga nango nangaya
7 nasi naso nasiya 8 nazi nazo naziya
9 nantsi nantso nantsiya 10 nanzi nanzo nanziya
11 nalu nalo naluya
14 nabu nabo nabuya  
15 nanku nanko nankuya

Aanwijzend voornaamwoord

nanku 1 15

 1. dit hier ben/bent ... verwijzend naar de eerste of tweede persoon enkelvoud
  «Nanku ndilapha.»
  Dit hier ben ik.
 2. dit hier is ... verwijzend naar een woord van klasse 1
  «Nanku umhlobo wam.»
  Dit is mijn vriend.
 3. dit hier is ... verwijzend naar een woord van klasse 15
  «Nanku ukutya kwam.»
  Dit is mijn eten.