WikiWoordenboek:Bantoe/Zevende klasse

Klassen
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19

Klasse 7

Voor- en invoegsels:

Zelfstandig naamwoord: isi-, is- Bijvoeglijk naamwoord: esi- Onderwerp: si- Voorwerp: -si- Betrekkelijk: esi-

Aanwijzende voornaamwoorden: esi, eso, esaa/esiya

Meervoud is in de regel in klasse 8

Er zijn een aantal groepen woorden in deze klasse:

  1. Alle namen van talen en culturen: isiXhosa - het Xhosa, de Xhosa-cultuur
  2. Leenwoorden die met een s- beginnen
  3. rangtelwoorden: isibini - tweede, isine - vierde
  4. enige persoonlijke naamwoorden van werkwoorden afgeleid, zoals isithethi - spreker
  5. div., zoals isifo - ziekte, isitya - schotel

Vreemde woorden die met sl, sk, st enz. beginnen worden in deze klasse als leenwoorden ingelijfd, bijvoorbeeld:

slager - isilarha (de /x/ klank wordt als rh geschreven).
school - isikolo