WikiWoordenboek:Bantoe/Elfde klasse

Klassen
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19

Klasse 11

Voor- en invoegsels:

  Voor- of invoegsel
  zelfst. nw.     ulu-, ulw-, u-  
  bijv. nw.     olu-  
  onderwerp     lu-  
  lijd. vw.     -lu-  
  betrekk. vnw.     olu-  
  aanwijz. vnw.     olu, olo,
olwaa/oluya  

Meervoud is in de regel in klasse 10

Voor eenlettergrepige zelfstandige naamwoorden wordt het volle voorvoegsel ulu- gebruikt, anders u-:

uluthi - stok
usuku - dag

Voor klinkers wordt soms ulw- gebruikt:

ulwazi - kennis
ulwandle - zee

De klasse omvat een aantal van werkwoorden afgeleide woorden:

uthando - liefde vgl. ukuthanda liefhebben