WikiWoordenboek:Bantoe/Vijfde klasse

Klassen
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19

Klasse 5

Voor- en invoegsels:

Zelfstandig naamwoord: ili-, i- Bijvoeglijk naamwoord: eli- Onderwerp: li- Voorwerp: -li- Betrekkelijk: eli-

Aanwijzende voornaamwoorden: eli, elo, elaa/eliya

Het volledige prefix ili- wordt alleen gebruikt voor een zelfstandig naamwoord met één lettergreep:

iliso - oog

Langere woorden krijgen i-:

ihashe - paard.

Woorden in deze klassen omvatten een aantal groepen:

  1. Enige, vooral gepaarde, anatomische termen, zoals: iligxa - schouder
  2. Een persoon die tot een volk behoort: iNgesi - Engelsman
  3. Een aantal persoonlijke termen, zoals ixhego: een oude man, grijsaard.
  4. Een aantal leenwoorden, vooral vruchten, groentes: iapile - appel
  5. Een aantal diersoorten: isele - kikker
  6. Div., zoals iqanda - ei

Het meervoud is in de regel een woord in klasse 6