Enkelvoud Meervoud
Klasse Dichtbij Verder Verst Klasse Dichtbij Verder Verst
1 nanku nanko nankuya 2 naba nabo nabaya
3 nangu nango nanguya 4 nantsi nantso nantsiya
5 nali nalo naliya 6 nanga nango nangaya
7 nasi naso nasiya 8 nazi nazo naziya
9 nantsi nantso nantsiya 10 nanzi nanzo nanziya
11 nalu nalo naluya
14 nabu nabo nabuya  
15 nanku nanko nankuya

nangaya 6

  1. dat daarginds is ... verwijzend naar een collectivum van klasse 6
    «Nangay amanzi.»
    Dat daarginds is water.
  2. dat daarginds zijn ... verwijzend naar een meervoud in klasse 6
    «Nanga amadoda.»
    Dat daarginds zijn mannen.