Nederlands

Uitspraak
Woordafbreking
 • ie·mand
Woordherkomst en -opbouw
 • In de betekenis van ‘onbepaald voornaamwoord’ voor het eerst aangetroffen in 1236 [1] [2]

Onbepaald voornaamwoord

iemand

 1. een bepaald persoon
   In een urinoir kan het ook soms moeilijk zijn om met iemand naast je te plassen.[3]
Verwante begrippen
Uitdrukkingen en gezegden
 • Bij iemand in het krijt staan
Een schuld bij iemand hebben
 • De gek met iemand steken
spotten met iemand
 • De kastanjes voor iemand uit het vuur halen
Iemand anders het gevaarlijke werk laten doen
 • De pik op iemand hebben
Bij een kans het niet nalaten iemand steeds te pesten
 • Een appeltje met iemand te schillen hebben
nog een rekening met iemand te vereffenen hebben, i.e. op vergelding/wraak uit zijn (of: nog een vervelend onderwerp te bespreken hebben)
 • Een lans breken voor iemand
het voor iemand opnemen ofwel: voor iemand de best doen diegene ergens mee te helpen iets te verkrijgen
 • Een lichtje opgaan bij iemand
iets wordt duidelijk en helder
 • Een loopje met iemand nemen
zich weinig van iemand aantrekken (die de leiding heeft)
 • Een potje kunnen breken (bij iemand)
iemand wordt niet gauw boos
 • Een wit voetje bij iemand hebben
alles bij iemand gedaan kunnen krijgen bij iemand
 • Een zwak voor iets of iemand hebben
iets/iemand leuk of aardig vinden
 • Fiolen van toorn over iemand uitstorten
Aan iemand duidelijk laten blijken dat je kwaad op diegene bent
 • Geen hoge pet van iemand op hebben
denken dat die andere persoon niet veel kan
 • Geen land met iemand kunnen bezeilen
met iemand niets kunnen beginnen omdat die niet wil
 • Het met iemand aan de stok hebben/krijgen
ruzie met elkaar hebben/krijgen
 • Het op iemand begrepen hebben
iemand is altijd de pineut
 • Het op iemand gemunt hebben
steeds dezelfde persoon die ergens last van heeft
 • Het op iemand niet begrepen hebben
iemand niet vertrouwen
 • Huizen op iemand kunnen bouwen
sterk op iemand kunnen vertrouwen
 • iemand (aan) de pols voelen
Iemand uithoren
 • iemand (de) hoorns opzetten
 • iemand aan de tand voelen
op strenge manier ondervragen
 • iemand aan het lijntje hebben
meewerken met iemand
 • iemand aan het touw hebben
over iemand de macht hebben
 • iemand achter de broek zitten
iemand aansporen
 • iemand achter de vodden zitten
iemand aansporen en activeren iets te doen
 • iemand bij de kladden grijpen
Iemand bij zijn kleren grijpen
 • iemand bij de lurven pakken
iemand stevig vastpakken
 • iemand carte blanche geven
 • iemand de beurs lichten
van iemand geld stelen/afhandig maken
 • iemand de bons geven
iemand waarmee je een relatie hebt niet meer willen zien
 • iemand de das omdoen
 • iemand de duimschroeven aanleggen
erg streng ondervragen
 • iemand de genadeslag geven
iemand die al in grote moeilijkheden zit nog een probleem erbij geven zodat diegene het niet meer aan kan
 • iemand de hand boven het hoofd houden
Hem/haar beschermen
 • iemand de handschoen toewerpen
iemand ergens toe uitdagen of met iemand de strijd willen aangaan
 • iemand de hielen laten zien
inhalen of beter presteren dan de ander
 • iemand de hielen likken
erg onderdanig of nederig tegen iemand doen
 • iemand de les lezen
duidelijk zeggen dat iemand iets verkeerds gedaan heeft
 • iemand de loef afsteken
ergens beter in zijn dan iemand
 • iemand de mantel uitvegen
iemand hevig uitfoeteren
 • iemand de mond snoeren
iemand verbieden iets te zeggen
 • iemand de nieren proeven
 • iemand de ogen openen
iemand inzicht geven in iets wat diegene nog niet doorhad
 • iemand de oren van het hoofd eten.
Verschrikkelijk veel eten (bij iemand).
 • iemand de oren wassen
iemand zeggen wat die fout gedaan heeft
 • iemand de pen op de neus zetten
Streng ondervragen of aanpakken
 • iemand de schop geven
iemand ontslaan
 • iemand de stuipen op het lijf jagen
iemand erg laten schrikken en/of bang maken
 • iemand de voet dwars zetten
tegenwerken
 • iemand de voet kussen
erg onderdanig naar iemand doen
 • iemand de voet lichten
iemand op gemene manier de baan afnemen
 • iemand de voeten spoelen
iemand doen verdrinken
 • iemand de volle laag geven
 • iemand de wacht aanzeggen
een laatste waarschuwing geven
 • iemand de wet stellen
iemand iets opdragen te doen
 • iemand de zak geven
iemand ontslaan
 • iemand door de mangel halen
iemand lang en streng ondervragen
 • iemand door de mosterd halen
op duidelijke wijze te horen krijgen wat iemand fout gedaan heeft
 • iemand een bril op de neus zetten
iemand dwingen gehoorzaam te zijn
 • iemand een hak zetten
met iemand een gemene streek uithalen
 • iemand een hart onder de riem steken of Iemand een riem onder het hart steken
iemand moed inspreken
 • iemand een kool stoven
iemand op een onprettige manier ertussen nemen
 • iemand een loer draaien
iemand lelijk behandelen, lelijk te grazen nemen
 • iemand een oor aannaaien
iets wijs laten maken
 • iemand een poets bakken
een grap met iemand uithalen
 • iemand een rad voor de ogen draaien
iemand op gemene wijze bedriegen
 • iemand een steek onder water geven
tegen iemand lelijke dingen zeggen op een bedekte/verborgen wijze
 • iemand een veer in de broek/kont steken
iemand complimenteren of prijzen
 • iemand een veer op de hoed steken
iemand vertellen dat die z'n werk goed gedaan heeft
 • iemand een vlieg afvangen
iemand te vlug af zijn
 • iemand geen haarbreed in de weg leggen
iemand op geen enkele manier ergens mee hinderen of tegenhouden
 • iemand geen knollen voor citroenen verkopen
iemand niet gemakkelijk kunnen bedriegen
 • iemand geen strobreed in de weg leggen
niets doen om iemand tegen te houden of te belemmeren
 • iemand gouden bergen beloven
veel beloven zonder het na te komen
 • iemand het bloed onder de nagels vandaan halen
schuldeisers die iemand het bedrag tot op de laatste cent laten betalen ofwel: iemand verschrikkelijk irriteren
 • iemand het brood uit de mond stoten
iemand het onmogelijk maken om in eigen inkomen te kunnen voorzien
 • iemand het gat van de deur wijzen
iemand zeggen dat die het pand moet verlaten of iemand wegsturen
 • iemand het gras voor de voeten wegmaaien
alles al zeggen wat een ander eigenlijk zelf had willen zeggen
 • iemand het hemd van het lijf vragen
erg nieuwsgierig zijn en alles van iemand proberen te vragen
 • iemand het hof maken
aardig tegen iemand doen in de hoop aardig gevonden te worden
 • iemand het hoofd bieden
iemand weerstaan
 • iemand het mes op de keel zetten
allerlei middelen gebruiken om iemand onder druk te zetten
 • iemand het vel over de oren halen
iemand te veel laten betalen
 • iemand het volle pond geven
uitvoerig en duidelijk antwoorden
 • iemand het vuur na aan de schenen leggen
streng ondervragen
 • iemand het zwijgen opleggen
er met niemand over mogen praten en nieman diets mogen vertellen
 • iemand honing om de mond smeren
tegen iemand aardige dingen zeggen/vleien om iets gedaan te krijgen
 • iemand iets aan de hand doen
iemand een suggestie geven
 • iemand iets aan de neus hangen
iemand iets vertellen wat die beter niet kan weten
 • iemand iets betaald zetten
wraak nemen of straffen
 • iemand iets diets maken
iemand iets wijs maken
 • iemand iets door de neus boren
 • iemand iets in de mond geven
iemand de mening van een ander laten geven in plaats van de eigen mening
 • iemand iets onder de roos vertellen
iemand in het geheim iets meedelen.
 • iemand iets op de mouw spelden
iemand iets wijsmaken
 • iemand iets op een briefje geven
ergens zeker van zijn
 • iemand iets op zijn brood geven
iemand onvriendelijk iets verwijten
 • iemand iets te kort doen
iemand te weinig geven of begrijpen
 • iemand iets voor de voeten werpen
iemand beschuldigen van iets
 • iemand in de arm nemen
iemand de hulp vragen om te ondersteunen
 • iemand in de boot nemen
met iemand een grap uithalen
 • iemand in de kaart spelen
iemand onbewust helpen
 • iemand in de luren leggen
iemand bedriegen of misbruiken
 • iemand in de maling nemen
iemand voor de gek houden
 • iemand in de mangel nemen
het iemand in allerlei opzichten moeilijk maken
 • iemand in de steek laten
iemand die hulp nodig heeft niet helpen
 • iemand in de wielen rijden
iemand tegenwerken om te zorgen dat het mis gaat
 • iemand in het gareel slaan
iemand dwingen voor je te werken
 • iemand in het gevlij komen
iemand tegemoet komen
 • iemand in het harnas jagen
iemand uitdagen, tot vijand maken
 • iemand in het ooitje nemen
met iemand een grap uithalen of voor de gek houden
 • iemand in het zadel helpen
iemand aan een functie helpen
 • iemand in het zonnetje zetten
op positieve wijze aandacht krijgen (meestal vanwege een bepaald feit) ofwel: op negatieve wijze: iemand bespotten en plagen vanwege een fout
 • iemand in zijn eigen vet gaar smoren/laten koken
iemand niet helpen, maar zelf diens situatie laten ondervinden
 • iemand in zijn zwak tasten
over onderwerpen praten waar iemand het eigenlijk niet over wil hebben
 • iemand klein krijgen
iemand laten merken dat je hem aankunt ofwel: over iemand de baas zijn en diegene tot gehoorzaamheid dwingen
 • iemand koeien met gouden horens beloven
iets moois beloven maar niet nakomen
 • iemand kort houden
niet veel krijgen of mogen
 • iemand kunnen maken en breken
de mogelijkheid hebben te beslissingen over iemands leven en dood en welbevinden
 • iemand links laten liggen
doen alsof iemand er niet is, niet bemoeien met iemand
 • iemand met een kluitje in het riet sturen
een antwoord krijgen waar men niets aan heeft
 • iemand met open armen ontvangen
erg hartelijk ontvangen worden
 • iemand mores leren
wraak op iemand nemen en/of flink zeggen hoe het er voor staat
 • iemand naar de kroon steken
z'n best doen anderen te overtreffen
 • iemand naar de mond praten
vleien en vriendelijk zijn om iets gedaan te krijgen
 • iemand naar de ogen zien
pas iets doen als de ander toestemming geeft
 • iemand naar zijn hand zetten
iemand precies laten doen wat hij wil
 • iemand niet kunnen luchten of zien
een hekel aan iemand hebben
 • iemand niet kunnen zetten
niet echt naar iemand luisteren wanneer iemand meepraat
 • iemand om de tuin leiden
iemand beet?nemen of bedriegen
 • iemand om een boodschap sturen
iemand een opdracht laten uitvoeren
 • iemand om zijn/haar vinger (kunnen) winden
alles van iemand gedaan kunnen krijgen of alles mogen
 • iemand onder de kin strijken
vriendelijke of vleiende dingen tegen iemand zeggen
 • iemand onder handen nemen
iemand flink aanpakken
 • iemand onder vier ogen spreken
praten met iemand zonder dat anderen erbij zijn
 • iemand onder zijn vleugels nemen
iemand beschermen of verzorgen
 • iemand ongezouten de waarheid zeggen
precies zeggen hoe er over iets of iemand gedacht wordt zonder iets te verzwijgen
 • iemand op de hak nemen
iemand er van tussen nemen of over iemand praten in uiting van spot
 • iemand op de hielen zitten
iemand bijna te pakken hebben
 • iemand op de kast jagen
Iemand boos maken
 • iemand op de pijnbank leggen
Iemand het moeilijk maken en daarmee dwingen iets te doen
 • iemand op de proef stellen
Iemand testen om te zien of die te vertrouwen is of het aan kan
 • iemand op de vingers kijken
steeds kijken wat iemand doet, en of die het goed doet
 • iemand op de vingers tikken
een standje geven
 • iemand op handen dragen
grote bewondeirng hebben voor iemand
 • iemand op het goede spoor zetten
Goede raad geven
 • iemand op het matje roepen
iemand bij zich laten komen en om uitleg vragen waarom iets zo gedaan is
 • iemand op sleeptouw nemen
omdat iemand het alleen niet lukt diegene helpen ofwel: iemand steeds maar dingen beloven zonder die na te komen ofwel: iemand gebruiken voor eigen belang zonder dat die het doorheeft
 • iemand op stang jagen/rijden
iemand kwaad maken ofwel: iemand strak in de gaten houden en controleren
 • iemand op z'n hand hebben
iemand hebben die hem steunt
 • iemand op zijn falie geven
 • iemand op zijn vestje spuwen
een standje geven en ongenoegen over iemand uiten
 • iemand op zijn zeer trappen
ergens over praten wat door iemand als erg onplezierig ervaren wordt
 • iemand over de hekel halen
allerlei slechte dingen vertellen over iemand
 • iemand te grazen nemen
iemand een gemene streek leveren, op gemene manier er tussen nemen
 • iemand te paard helpen
Iemand een goede baan helpen krijgen
 • iemand te woord staan
naar iemand luisteren en uitleg geven
 • iemand tegen zich in het harnas jagen
iemand door de eigen toedoen boos maken
 • iemand tot op zijn hemd uitkleden
alles van iemand afnemen ofwel: een te hoge prijs laten betalen
 • iemand troef geven.
Iemand afstraffen.
 • iemand tuk hebben
 • iemand uit de droom helpen
iemand vertellen hoe het écht in elkaar zit
 • iemand uit de tent lokken
het voor elkaar krijgen dat iemand iets doet
 • iemand uit het zadel lichten
iemand zijn positie doen verliezen, iemand ontslaan
 • iemand uit het zadel werpen
Iemand wegwerken, iemand in verlegenheid brengen
 • iemand uit zijn tent lokken
 • iemand van Pontius naar Pilatus sturen
Iemand aan het lijntje houden, altijd ergens anders naartoe sturen ofwel: Niemand die hem helpen wil en hem steeds maar doorstuurd
 • iemand van bakboord naar stuurboord zenden
steeds niet geholpen worden maar wel doorverwezen worden naar anderen
 • iemand van het kastje naar de muur sturen
iemand aan het lijntje houden, altijd ergens anders naartoe sturen ofwel: niemand die hem wil helpen en hem steeds maar doorstuurt
 • iemand van kant maken
Iemand doden
 • iemand van katoen geven
Iemand met een pak slaag of woorden straffen
 • iemand van kwade trouw verdenken
verdenken dat iemand bedriegt
 • iemand verlakken
iemand onwaarheden wijs maken of bedriegen
 • iemand voor het hoofd stoten
iemand beledigen
 • iemand voor het lapje houden
iemand iets wijs maken of voor de gek houden
 • iemand voor vol aanzien
echt naar iemand luisteren wanneer iemand meepraat
 • iemand zand in de ogen strooien
iemand proberen te bedriegen
 • iemand zijn breezij tonen
 • iemand zijn vet geven
iemand flink de waarheid zeggen
 • iemand zwart maken
lelijke dingen over iemand vertellen
 • Iets of iemand in de peiling hebben
Iets of iemand begrijpen
 • Iets of iemand op de korrel nemen
Kritiek op iets of iemand hebben
 • Maling aan iets of iemand hebben
ergens niets van aantrekken
 • Met opgestoken/opgestreken zeil naar iemand toe gaan
boos naar iemand toe gaan of boos bij iemand binnen komen
 • Niet graag in iemand schoenen staan
niet graag willen ervaren hoe het is iemand anders te zijn die in een moeilijke of onprettige situatie zich bevindt
 • Op goede voet staan met iemand
goed kunnen opschieten
 • Op iemand staat kunnen maken
op iemand kunnen vertrouwen/rekenen
 • Taal noch teken van iemand vernemen
niets van iemand horen/zien
 • Voor iemand door het vuur gaan
elkaar altijd helpen
 • Voor iemand in de bres springen
iemand helpen
 • Voor iemand in het krijt treden
iemand helpen en verdedigen
 • Voor iemand of iets zijn petje afnemen
ergens respect voor hebben
 • Zo klaar als een klontje voor iemand zijn
Het helemaal begrijpen
 • als een blok voor iemand vallen
 • iemand voor het blok zetten
Vertalingen

Gangbaarheid

99 % van de Nederlanders;
100 % van de Vlamingen.[4]

Meer informatie

Verwijzingen