elektrische weerstand

  • elek·tri·sche weer·stand
enkelvoud meervoud
naamwoord elektrische weerstand elektrische weerstanden
verkleinwoord

de elektrische weerstandm

  1. (natuurkunde) de elektrische eigenschap van materialen om de doorgang van elektrische stroom te bemoeilijken en te verstoren, wordt uitgedrukt in ohm met symbool Ω.
    • Om elektrische stroom door materiaal te laten gaan is er energie nodig: de stroom ondervindt een zekere weerstand: elektrische weerstand. 
  2. (elektrotechniek) component die deze eigenschap bezit en wordt gebruikt in schakelingen (netwerken) en die gewoonlijk kortweg weerstand wordt genoemd
   1. zie: resistantie