elektrische weerstanden

  • elek·tri·sche weer·stan·den

de elektrische weerstandenmv

  1. meervoud van het zelfstandig naamwoord elektrische weerstand