driehonderdentwintig

       
0 3 2 0
driehonderdentwintig,
op een abacus
 • drie·hon·derd·en·twin·tig

driehonderdentwintig

 1. "320", langere vorm van driehonderdtwintig, driehonderd plus twintig
  1. om een hoeveelheid aan te geven
   • De inzameling heeft driehonderdentwintig euro en vijftig cent opgebracht. 
  2. om een plaats in een volgorde aan te geven
   • De hoofdprijs van de verloting valt op lot driehonderdentwintig. 
 • driehonderdtwintig (deze kortere vorm is de gangbare vorm, het langere "driehonderdentwintig" wordt zelden gebruikt)[1] [2]

rangtelwoord

hooftelwoord samengesteld met "driehonderdentwintig" ht als linkerdeel

 1.   Weblink bron
  W. Haeseryn e.a.
  “7.2.1.1 Bepaalde hoofdtelwoorden, onder 2” (januari 2019) op e-ans.ivdnt.org (Algemene Nederlandse Spraakkunst)
 2.   Weblink bron “Tweeduizend zes / tweeduizend en zes” op taaladvies.net (Nederlandse Taalunie)