atoomnummer en atoomgewicht van magnesium
  • atoom·ge·wicht
enkelvoud meervoud
naamwoord atoomgewicht atoomgewichten
verkleinwoord

het atoomgewichto

  1. de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u), het waterstofatoom heeft een atoomgewicht van 1
    • In 1661 publiceert de Brit Robert Boyle The Sceptical Chymist, waarin hij een aanval lanceert op de vier elementen van de Grieken. Hij beschouwt elementen niet als `kwaliteiten', maar als primaire deeltjes, `primitive and simple', die niet verder afgebroken kunnen worden door behandeling met zuur, alkali of andere reagentia. Zijn boek gaf de aanzet tot een zoektocht naar de `echte' elementen, waarvan er in relatief korte tijd enkele tientallen werden ontdekt. Daarbij raakte gaandeweg het zoeken van de steen der wijzen op de achtergrond. Mede onder invloed van de moderne wetenschap zetten de chemici zich aan het beschrijven van eigenschappen van elementen en het vaststellen van hun atoomgewicht. Dankzij de droom van Mendeleyev vielen de puzzelstukjes op hun plaats en kon het Periodieke Systeem uitgroeien tot een bron van inspiratie voor de moderne scheikunde. Ook het element 101, dat in 1955 werd ontdekt, paste precies in het systeem. Het kreeg de naam mendelivium.[2] 
  1. Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001).
  2. NRC J. van Kasteren 13 oktober 2000