• vas·te ver·bin·ding
enkelvoud meervoud
naamwoord vaste verbinding vaste verbindingen
verkleinwoord - -

de vaste verbindingv

  1. (taalkunde) twee of meer woorden in een onveranderlijke volgorde met een gezamenlijke betekenis die verloren gaat als ze door een synoniem zouden worden vervangen
    • Een idiomatische zegswijze is een vaste verbinding van woorden met een figuurlijke of metonymische betekenis die vrijwel altijd op zichzelf een zin vormt.[1] 
  • Eenzelfde woordgroep kan een vaste verbinding zijn
"Ik" is de eerste persoon enkelvoud.
maar afhankelijk van de context ook zijn algemene betekenis behouden
Ik ben de eerste persoon die dat zal toegeven.
  1. N. Basko, O. Novitskaja, Russische idiomatische uitdrukkingen, 2007, p. 1