driehonderdendrieënzeventig

       
0 3 7 3
driehonderdendrieënzeventig,
op een abacus
 • drie·hon·derd·en·drieën·ze·ven·tig, drie·hon·derd·en·drie·en·ze·ven·tig

driehonderdendrieënzeventig

 1. "373", langere vorm van driehonderddrieënzeventig, driehonderd plus drieënzeventig
  1. om een hoeveelheid aan te geven
   • De inzameling heeft driehonderdendrieënzeventig euro en vijftig cent opgebracht. 
  2. om een plaats in een volgorde aan te geven
   • De hoofdprijs van de verloting valt op lot driehonderdendrieënzeventig. 

rangtelwoord

hooftelwoord samengesteld met "driehonderdendrieënzeventig" ht als linkerdeel

 1.   Weblink bron
  W. Haeseryn e.a.
  “7.2.1.1 Bepaalde hoofdtelwoorden, onder 2” (januari 2019) op e-ans.ivdnt.org (Algemene Nederlandse Spraakkunst)
 2.   Weblink bron “Tweeduizend zes / tweeduizend en zes” op taaladvies.net (Nederlandse Taalunie)