• zo·iets
  • In de betekenis van ‘onbepaald voornaamwoord’ voor het eerst aangetroffen in het jaar 1862 [1]
  • samenstelling van  zo  en  iets  [2]

zoiets

  1. een dergelijke zaak
    • Zoiets is nog nooit vertoond. 
     Wij vonden 25 kilometer per dag al prima, terwijl jullie nu ruim 40 kilometer per dag doorjakkeren. Neem toch de tijd, zoiets maak je maar een keer in je leven mee. Het heeft me nooit losgelaten na al die jaren.’[3]

Zoiets is een uitzondering op de hoofdregel voor klinkerbotsing: de o en de i zouden als de klank oi zoals in hoi gelezen kunnen worden. Toch wordt dit woord sinds jaar en dag zonder koppelteken gespeld. Zo-even volgt de hoofdregel voor klinkerbotsing wel: de o en de e kunnen als één klank gelezen worden, maar horen bij verschillende lettergrepen. Daarom staat er een koppelteken tussen de delen van dit samengestelde woord. Zie de Leidraad voor de hoofdregel voor klinkerbotsing http://woordenlijst.org/leidraad/7/2/ en de uitzonderingen daarop http://woordenlijst.org/leidraad/7/5/.

  • of zoiets
98 % van de Nederlanders;
99 % van de Vlamingen.[4]