zeshonderdentweeëndertig

       
0 6 3 2
zeshonderdentweeëndertig,
op een abacus
 • zes·hon·derd·en·tweeën·der·tig, zes·hon·derd·en·twee·en·der·tig

zeshonderdentweeëndertig

 1. "632", langere vorm van zeshonderdtweeëndertig, zeshonderd plus tweeëndertig
  1. om een hoeveelheid aan te geven
   • De inzameling heeft zeshonderdentweeëndertig euro en vijftig cent opgebracht. 
  2. om een plaats in een volgorde aan te geven
   • De hoofdprijs van de verloting valt op lot zeshonderdentweeëndertig. 

rangtelwoord

hooftelwoord samengesteld met "zeshonderdentweeëndertig" ht als linkerdeel

 1.   Weblink bron
  W. Haeseryn e.a.
  “7.2.1.1 Bepaalde hoofdtelwoorden, onder 2” (januari 2019) op e-ans.ivdnt.org (Algemene Nederlandse Spraakkunst)
 2.   Weblink bron “Tweeduizend zes / tweeduizend en zes” op taaladvies.net (Nederlandse Taalunie)