Beste Leo R., van harte welkom op het Nederlandstalige WikiWoordenboek!
Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit project dat, zoals u waarschijnlijk wel weet, alle woorden in alle talen voor iedereen vrij en online toegankelijk wil maken. Uw bijdragen daaraan zien we met grote belangstelling tegemoet.
Het Nederlandstalige WikiWoordenboek is een door iedereen vrij te bewerken woordenboek dat inmiddels 784.821 artikelen telt. Gun uzelf even tijd voor de tips in dit venster en begin daarna pas met het bewerken van uw eerste artikelen. Géén van die richtlijnen heeft kracht van wet, want WikiWoordenboek is en blijft natuurlijk vóór alles steeds vrij bewerkbaar. Een beetje houvast voordat u in het diepe springt kan natuurlijk nooit kwaad.
Crystal Clear app lassist.png Hoe leer ik dit eigenlijk? Is het niet vreselijk ingewikkeld?
Enkele tips om het aanmaken van nieuwe pagina's simpel te maken.
Nuvola apps khelpcenter.png Hulp
Overzicht van pagina's voor hulp en ondersteuning.
Crystal Clear app Volume Manager.png Hoe u mee kunt doen met WikiWoordenboek
Informatie over hoe u uw deel aan WikiWoordenboek kunt bijdragen.
Crystal Clear action apply.png Helpdesk
Voor al uw vragen over WikiWoordenboek.
Gtk-dialog-info.svg Conventies
Opmaakafspraken voor artikelen.
Nuvola apps kteatime.png De kroeg
Overleggen met andere WikiWoordenboek-gebruikers.
Handtekeningknop.png

Deze pagina, die nu op uw scherm staat, is trouwens uw persoonlijke overlegpagina; de plaats waar u berichten van andere WikiWoordenboekers ontvangt en beantwoordt. Iedere gebruiker heeft zo'n pagina. Wilt u een bericht voor iemand anders achterlaten, dan doet u dat dus op zijn of haar overlegpagina. Sluit uw bijdragen altijd af met vier tildes, dus zo: ~~~~. Een druk op de handtekeningknop heeft hetzelfde effect: uw bericht wordt automatisch ondertekend met uw gebruikersnaam en de datum en tijd waarop u uw boodschap voltooide. Versturen doet u met "Pagina opslaan".

If your knowledge of our language is limited, you are nonetheless welcome of course! We appreciate your contributions. This message in other languages: English, français, Deutsch.
-- Cadfaell (overleg) 26 sep 2017 19:51 (CEST)[]

Verschil met WikipediaBewerken

Dag Leo R.,

Om te beginnen: het is uitstekend dat je ons bestand Franse woorden en betekenissen aanvult met de gangbare vormen die nog ontbreken. Telkens als we een meer gespecialiseerd woordenboek of woordenlijstje in WikiWoordenboek verwerken, ontstaat er uiteraard de nodige onbalans die we alleen maar kunnen rechttrekken door de meer gangbare woorden en betekenissen toe te voegen. Het is ook goed om bij de volgorde waarin de betekenissen worden beschreven, de gangbaarheid daarvan een rol te laten spelen. Daarnaast hebben we nog contextlabels als {{vulgair|fra}}, {{jongerentaal|fra}}, {{straattaal|fra}} of {{verouderd|fra}} en kunnen we eventueel Opmerkingen toevoegen om de lezer iets te laten weten over de gangbaarheid van betekenissen.

Het criterium voor opnemen van een woord is redelijk objectief en komt ruwweg neer op: het woord staat in een betrouwbaar woordenboek of het wordt onafhankelijke van elkaar door minstens drie publicaties gebruikt. Ik ben het niet voor alle woorden in Populair Frans nagegaan, maar tot nu toe bleken de lemma's uit dat woordenboek bijna altijd ook aan die laatste eis te voldoen. Uiteraard blijft het altijd mogelijk tegenbewijs te leveren dat een woord ten onrechte in een woordenboek is opgenomen - zelfs met de officiële Woordenlijst Nederlandse taal doen we dat een enkele keer - maar er is geen redactionele beslissing op voorhand dat sommige woorden of betekenissen niet in WikiWoordenboek horen. De telkens terugkerende discussies op Wikipedia rondom het al of niet "encyclopedisch" zijn van onderwerpen vormen voor WikiWoordenboek geen lichtend voorbeeld.

We zijn vier jaar geleden begonnen met een grote operatie om de toen nog aanzienlijke lacunes in gangbare Nederlandse woorden op te heffen. We hebben daarvan nu een bestand dat qua trefwoorden de vergelijking met elk eendelig woordenboek en elk kosteloos online woordenboek kan doorstaan. Maar in de gemelde betekenissen komen nog altijd ernstige omissies en onevenwichtigheden voor: er is nog volop werk aan de winkel. En voor de vreemde talen is er inderdaad nog sprake van een heel onevenwichtig samengesteld bestand. Het is dus zeker nodig dat veel lemma's die bij het verwerken van Woordenboek Populair Frans-Nederlands zijn ontstaan worden uitgebreid met meer gangbare betekenissen. Laat gerust weten als ik daarbij assistentie kan geven. --MarcoSwart (overleg) 24 apr 2021 21:20 (CEST)[]

De expliciete keus om alle woorden uit alle talen te willen beschrijven betekent automatisch dat er geen woordenboek wordt gemaakt dat op een bepaalde groep is afgestemd. Het idee is eerder dat we werken voor een universeel publiek en dat iedere gebruiker die een bepaald woord of betekenis zoekt die kan terugvinden. Daar zitten ook scabreuze termen bij, zolang die zich voldoende laten attesteren. Mijn indruk is dat andere woordenboeken en Wikipedia op een vergelijkbare manier met dit soort kwesties omgaan. Doordat wiktionary's meestal een vrij lage drempel voor attestatie aanhouden, vermelden we tal van specifieke begrippen en betekenissen die elders ontbreken. Zolang een groot aantal gangbaarder termen en betekenissen nog moeten worden toegevoegd, kan dat een onevenwichtig beeld opleveren.

Het is een kenmerk van Wikimedia wiki's dat ze door een brede en open groep bewerkers worden gemaakt en bijgehouden. Ze ontwikkelen zich daarom in de regel niet erg planmatig en met een vrij beperkt redactionele sturing. Dat levert voortdurend allerlei onevenwichtigheden op en wie zoiets signaleert doet er het beste aan om de waargenomen manco's aan te vullen.

Het lijkt minder praktisch om vermelding op een andere wiktionary voorwaarde te maken voor vermelding hier. In mijn waarneming is de afwezigheid van minder gangbare woorden of betekenissen meestal geen bewuste keuze, maar een kwestie van toeval. Als een woord of vorm op de wiktionnaire onderwerp van overleg is geweest en de uitkomst daarvan een bewuste keus was om niet tot opname over te gaan, kan ik me zeker indenken dat de argumenten in die discussie ook hier tot een vergelijkbare uitkomst leiden. De verschillen in toegepaste criteria zijn namelijk niet zo groot. Maar als het door toeval op de wiktionnaire gewoon nog niet aan de orde is gekomen, lijkt me dat voor een afweging hier niet zo ter zake. Zowel de wiktionnaire als de Engelstalige wiktionary vermelden tal van Nederlandse woorden en betekenissen die hier nog ontbreken. Ik denk niet dat men op die projecten steun zou geven aan voorstellen om ze daarom maar te verwijderen.

Zoals uit de projectbeschrijving onder punt 4. blijkt, is het scabreuze karakter van de toe te voegen woorden wel degelijk onderkend. We hebben geen aanleiding gezien voor het Frans op dit punt strenger te zijn dan voor het Nederlands. In het algemeen bestaat er geen eis dat een lemma alleen mag worden toegevoegd als dat tenminste de meest gangbare betekenis(sen) geeft: zo'n regel is ook bijna niet te handhaven. Het idee van een wiki is dat als iemand signaleert dat zo'n betekenis ontbreekt, hij die gewoon toevoegt. Waarvoor nogmaals dank! --MarcoSwart (overleg) 25 apr 2021 12:30 (CEST)[]