vijfhonderdenvierenzestig

       
0 5 6 4
vijfhonderdenvierenzestig,
op een abacus
 • vijf·hon·derd·en·vier·en·zes·tig

vijfhonderdenvierenzestig

 1. "564", langere vorm van vijfhonderdvierenzestig, vijfhonderd plus vierenzestig
  1. om een hoeveelheid aan te geven
   • De inzameling heeft vijfhonderdenvierenzestig euro en vijftig cent opgebracht. 
  2. om een plaats in een volgorde aan te geven
   • De hoofdprijs van de verloting valt op lot vijfhonderdenvierenzestig. 

rangtelwoord

hooftelwoord samengesteld met "vijfhonderdenvierenzestig" ht als linkerdeel

 1.   Weblink bron
  W. Haeseryn e.a.
  “7.2.1.1 Bepaalde hoofdtelwoorden, onder 2” (januari 2019) op e-ans.ivdnt.org (Algemene Nederlandse Spraakkunst)
 2.   Weblink bron “Tweeduizend zes / tweeduizend en zes” op taaladvies.net (Nederlandse Taalunie)