verbindingsstreepje

  • ver·bin·dings·streep·je
enkelvoud meervoud
naamwoord verbindingsstreepje verbindingsstreepjes
verkleinwoord - -

het verbindingsstreepjeo dim. tant.

  1. streepje tussen twee woorden die bij elkaar horen

het verbindingsstreepjeo

  1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord verbindingsstreep