caret
  • ca·ret
  • uit het Latijn [1]
enkelvoud meervoud
naamwoord caret carets
verkleinwoord

de caretm

  1. diakritisch teken op een klinker of een medeklinker accent circonflexe, dakje
  2. teken dat een voorgaande letter is komen te vervallen
22 % van de Nederlanders;
23 % van de Vlamingen.[2]