• avant la let·tre
  • Vaste woordcombinatie die ongewijzigd is overgenomen uit het Frans

avant la lettre

  1. gezegd van iets dat al bestond voordat het daadwerkelijk zo genoemd werd
     Op enig moment kon je zelfs boeken lenen bij Bekkers. De winkel aan de Goorsestraat, waarin alweer jaren de Bazar van Jon is gevestigd, was een soort supermarkt avant la lettre.[1]
  1.   “Goorsestraat – aflevering 13 – Familie Bekkers” (31 januari 2016), WegDamNieuws.nl


avant la lettre

  1. avant la lettre


  • verbinding van  avant, la  en lettre; letterlijk: voorafgaand aan de letter (d.w.z. "voordat het schriftelijk werd vastgelegd")

avant la lettre

  1. avant la lettre