• Koh·len·mo·n·o·xid

Kohlenmonoxid o

  1. (scheikunde): koolstofmonoxide, koolmonoxide, (CO)