Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: ish

-ish

 1. afkomstig uit, horend bij, kenmerkend voor (bij namen van gebieden of volken)
  «Spanish wine»
  Spaanse wijn
  «Jewish holiday»
  Joodse feestdag
  «the English language»
  de Engelse taal
 2. met de minder goede kenmerken van
  «He behaved foolish, selfish and sometimes even childish
  Hij gedroeg zich dwaas, zelfzuchtig soms zelfs kinderachtig!
 3. met een beetje de kenmerken van
  «He had a boyish charm.»
  Hij had een jongensachtige uitstraling.
  «Their new house is smallish
  Hun nieuwe huis is vrij klein.
  «If your blood is low in oxygen you can get a bluish color to your skin.»
  Als je bloed weinig zuurstof bevat, kan je huid een blauwige kleur krijgen.
 4. bij benadering, ongeveer
  «She looked fortyish
  Zij leek een jaar of veertig.
  «We'll meet ninish
  We treffen elkaar rond negenen.


-ish

 1. afkomstig uit, horend bij, kenmerkend voor (bij namen van gebieden of volken)
 2. met de kenmerken van
 3. (in het laat-Middelengels) met een beetje de kenmerken van