ἀντωνυμία

Oudgrieks

Zelfstandig naamwoord

ἀντωνυμία v

 1. (grammatica) voornaamwoord (in de Alexandrijnse traditie; eigenlijk alleen de aanwijzende voornaamwoorden)
  «Τοῦ δὲ λόγου ἐστὶν ὀκτώ· ὄνομα, ῥῆμα, μετοχή, ἄρθρον, ἀντωνυμία, πρόθεσις, ἐπίρρημα, σύνδεσμος»
  Er zijn acht woordsoorten: naamwoord, werkwoord, deelwoord, lidwoord, voornaamwoord, voorzetsel, bijwoord en voegwoord[1]
Verbuiging


Verwijzingen

 1. Dionysius Thrax.
  geciteerd in:
  Brandenburg, P.
  Apollonios Dyskolos: Über das Pronomen; Einführung, Text, Übersetzung und Erläuterungen (2005) Walter de Gruyter, Berlin/Boston; p. 56; ISBN 9783598778346