ykat

  1. (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor yoctokatal, een eenheid voor katalytische activiteit van 10-24 katal