Mkat

  1. (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor megakatal, een eenheid voor katalytische activiteit van 106 katal, gelijk aan 1.000.000 katal