μkat

  1. (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor microkatal, een eenheid voor katalytische activiteit van 10−6 katal