malle/vervoeging

De meeste vervoegingen volgen velle, waarbij vo- of ve- vervangen wordt door ma-. De uitzonderingen zijn vet gemaakt.