Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: hlhℓ
  • Samenstelling van “L” (liter) met het voorvoegsel “h” (hecto-)

hL

  1. (wiskunde), (eenheid) het symbool voor hectoliter, gelijk aan 100 liter