Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: ClcL, cl

cℓ

  1. (wiskunde), (eenheid) het symbool voor centiliter, gelijk aan 0,01 liter, gelijk aan 10 milliliter