Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: en

Universeel taalgebruik

Woordherkomst en -opbouw

Symbool

EN

  1. (natuurkunde), (eenheid) symbool voor exanewton, een eenheid voor kracht van 1018 newton
  2. (techniek) (gevolgd door een nummer en eventueel een dubbele punt en een jaartal) aanduiding van een Europese standaard (aangevuld met het jaar van vaststelling als er meerdere versies zijn)
     De EN 50518 vereist certificatie door een certificatie-instelling welke hiervoor is geaccrediteerd.[1]
Verwante begrippen
  • [1]:

Verwijzingen

  1.   Weblink bron “EN 50518 Certificering - Monitoring en Alarm Ontvangstcentrales” op kiwa.com