Ἀφροδίτη

Oudgrieks

Eigennaam

Ἀφροδίτη v

  1. Aphrodite
Verbuiging