magnetische polarisatie

  • mag·ne·ti·sche po·la·ri·sa·tie
enkelvoud meervoud
naamwoord magnetische polarisatie
verkleinwoord

de magnetische polarisatiev

  1. hoeveelheid magnetisch dipoolmoment per kubieke meter
    • De tesla is de SI-maat voor magnetsiche polarisatie.