elektrisch geleidingsvermogen

  • elek·trisch ge·lei·dings·ver·mo·gen
enkelvoud meervoud
naamwoord elektrisch geleidingsvermogen
verkleinwoord

het elektrisch geleidingsvermogeno

  1. de hoeveelheid stroom die een stof kan geleiden bij een gegeven spanningsverschil
    • De eenheid van elektrische geleidingsvermogen is de siemens die een getalswaarde heeft van 1/Ω