stamtijd
infinitief verleden
tijd
voltooid
deelwoord
captar
captaba
captado
volledig

captar

  1. capteren
  2. ontvangen, opvangen
  3. trekken, (van aandacht)
  4. vatten, begrijpen
    «captar la atención»
    de aandacht trekken