Spaans

stamtijd
infinitief verleden
tijd
voltooid
deelwoord
captar
captaba
captado
volledig

Werkwoord

captar

  1. capteren
  2. ontvangen, opvangen
  3. trekken, (van aandacht)
  4. vatten, begrijpen
    «captar la atención»
    de aandacht trekken