WikiWoordenboek:Verleden tijd

toekomend
onvoltooid tegenwoordig o.t.t. o.t.t.t.
verleden o.v.t. o.v.t.t.
voltooid tegenwoordig v.t.t. v.t.t.t.
verleden v.v.t. v.v.t.t.

Een verleden tijd is een vorm van een werkwoord die aangeeft dat de handeling in het verleden plaatsvond.

In het Nederlands worden twee soorten vormen onderscheiden:

  1. zwak: met achtervoeging van -te of -de
    ik wis - ik wiste
    ik reis - ik reisde
  2. sterk: met verandering van de klinker in de stam
    ik rijs - ik rees

Hiernaast bestaan een aantal onregelmatige vormen zoals:

ik ben - ik was

In veel talen komen meer dan één soort verleden tijden voor vooral afhankelijk de vraag of de handeling nog voortduurt of al voltooid is, of de handeling eenmalig was of een gewoonte enzovoorts. De benamingen van deze tijden en vormen verschilt daarom sterk van grammatica tot grammatica. In het Nederlands onderscheidt men in het algemeen 8 tijden zoals aangegeven in het tabelletje.

Niet alle talen bezitten een verleden tijd. In het Afrikaans, bijvoorbeeld is de verleden tijd vrijwel verdwenen met uitzondering van was. Men gebruikt in plaats van de verleden tijd meestal de tegenwoordige tijd met toevoeging van een woordje als toe. (dan, toen). Er is wel een voltooide tijd.

Er zijn ook talen die in het geheel geen tijden bezitten zoals het Chinees. Ook daar voegt men woorden toe om de tijd aan te geven.