• be·de·vaar·ster
  • Samenstellende afleiding van bede en de stam van varen met het achtervoegsel -ster
enkelvoud meervoud
naamwoord bedevaarster bedevaarsters
verkleinwoord - -

de bedevaarsterv

  1. (religie) vrouwelijke vorm van bedevaarder