Overleg gebruiker:Wikiwoordfanaat/archief1

Kopje GangbaarheidBewerken

Dag De Wikischim,

De getalsmatige prevalentie-informatie waar we nu de hand op kunnen leggen is alleen beschikbaar op het niveau van een woord (= paginatitel). Informatie onderscheiden naar woordsoort, om maar te zwijgen van betekenis, zit er gewoon niet in. Daarom is het betreffende kopje bewust ontworpen om maar één keer per lemma (aan het eind) gebruikt te worden. Het is bij het onderzoeksgegevens van het CRR, maar ook bij de nog toe te voegen frequentietellingen onmogelijk om ze aan een bepaalde woordsoort of betekenis toe te kennen. Als het kopje meer keren wordt gebruikt, wordt ook de structuur van de inhoudsopgave linksboven verstoord. Als er specifieke onderdelen zijn die niet op woordenlijst.org staan, is de oplossing om onder dat kopje {{wel-GB}} te gebruiken en bij de betreffende onderdelen {{niet-GB}} (net boven de woordsoort). Ik zou er overigens wel voor zijn om jouw benadering te volgen en {{niet-GB}} onder dit kopje te zetten als het woord in het geheel niet in de woordenlijst voorkomt. Maar dat zou een aanpassing van bestaande afspraken en het sjabloon vereisen. --MarcoSwart (overleg) 29 jan 2018 01:14 (CET)

Hoi MarcoSwart, prevalentie-informatie is nou typisch iets wat is gebonden aan een echt individueel woord, wat natuurlijk iets heel anders is dan een paginatitel hier. Het lijkt me hoog tijd om die sjablonen eens aan te gaan passen zodat ze op dit punt beter werken. Sowieso heb ik dat hele systeem van alles op één pagina gooien eigenlijk altijd wat rommelig en onoverzichtelijk gevonden. De Wikischim (overleg) 29 jan 2018 09:31 (CET)
Conceptueel ben ik het wel met je eens. Het zou prachtig zijn als we per woordsoort of per betekenis informatie over de gangbaarheid zouden hebben. Feit is dat die er - zeker in bronnen onder vrije licentie - domweg niet is. Als dat anders wordt, kunnen we uiteraard ook de sjablonen daaraan aanpassen. Ik ben noest bezig om bij honderden 'lakmoeslinks' alsnog de beschrijving van het Nederlandse woord toe te voegen, dus de nadelen van "alles op één" ken ik van nabij. Maar hoe zou je alternatief eruitzien? --MarcoSwart (overleg) 29 jan 2018 10:11 (CET)

InfonuBewerken

Dag De Wikischim,

Bij mijn rondje spambestrijding zag ik dat je vergeefs geprobeerd hebt een link aan te brengen naar een pagina op infonu.nl. Daar ben ik zelf in het verleden ook tegenaan gelopen en het leek me handig je even te laten weten wat het probleem is. Het verdienmodel van infonu.nl levert de schrijvers daar nogal sterke prikkels op om linkjes te spammen. Dat heeft ertoe geleid dat links naar die site standaard worden tegengehouden. Dat is bij sommige artikelen inderdaad jammer, maar er zijn met iets verder zoeken vrijwel altijd andere bronnen te vinden. --MarcoSwart (overleg) 13 feb 2018 11:43 (CET)

Ja, dat dilemma ken ik ook al wel langer. Echter, er zijn zoveel sites die gericht zijn op geld verdienen. Anderzijds is het hier gewoon onze taak om duidelijke voorbeeldzinnen te geven, waarbij we natuurlijk wel te allen tijde het auteursrecht moeten respecteren. Het is nagenoeg ondoenlijk om dan alle sites die zelf op winst zijn gericht te weren. De Wikischim (overleg) 13 feb 2018 12:22 (CET)
Er is op zichzelf geen probleem met het linken naar voorbeeldzinnen op commerciële sites als daar de beste voorbeeldzin staat en bij dit type korte citaten is het auteursrecht als regel ook geen probleem. Punt is dus niet óf er een verdienmodel is, maar wélk. Infonu werkt met beloningen voor auteurs gekoppeld aan het doorklikken op hun pagina's. Dat specifieke verdienmodel maakt spammen aantrekkelijk en als er van een site teveel spam komt, belandt hij om die reden op een zwarte lijst. --MarcoSwart (overleg) 13 feb 2018 15:05 (CET)
Aan het blokkeren van Infonu ligt geen inhoudelijke beoordeling van de site ten grondslag. De filters dienen gewoon om spam te voorkomen van sites waar dat risico hoog is gebleken. Het alternatief is handmatig alle toegevoegde links controleren, waarbij het op een woordenboek ook vrij eenvoudig is om verwijderde links weer op andere pagina's in te voegen. Met de menskracht die we hier hebben is dat ondoenlijk. Het is gewoon doelmatiger om de voorbeelden dan maar op een andere site te zoeken. We hebben soms wel degelijk voorbeeldzinnen die van commerciële sites komen als er geen betere zin te vinden is. Het gaat bij Infonu dus niet om het commerciële karakter per se, maar het specifieke verdienmodel dat veel spam uitlokt. Ik wijd hier nog maar even over uit, omdat ik uit je discussie met The Banner de indruk kreeg dat mijn eerdere toelichting kennelijk een misverstand heeft veroorzaakt. --MarcoSwart (overleg) 2 feb 2019 23:18 (CET)
OK, ik snap de redenering op zich wel maar toch blijf ik het wat jammer vinden. Ik kijk af en toe om andere redenen op infonu.nl en vind dat er heel weinig mis mee is. Bovendien, je wilt niet weten hoeveel de Foundation zelf verdient aan met name Wikipedia, waar we vanaf hier vrijwel overal heen linken (terzijde, ik weet het ook niet, maar vermoed dat het best een aardige som is). De Wikischim (overleg) 4 feb 2019 11:23 (CET)
Het was in het afgelopen boekjaar (dat juli vorig jaar eindigde) ongeveer 85 miljoen euro. Het is hier allemaal terug te vinden. Dat de informatie op Infonu soms best bruikbaar zou zijn ben ik met je eens. Het probleem is niet dat Infonu geld wil wil verdienen, dat willen de kranten waar we vaak heen linken ook. Het probleem is simpelweg dat ze daarvoor een model hebben gekozen dat dat mensen aanzet tot veel spammen. Het vele spammen leidt tot het blokkeren en dat staat los van de inhoud. --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2019 18:37 (CET)
Even voor de volledigheid: ik heb zelf nooit iets geschreven op infonu.nl en heb er ook geen account oid. Mocht je misschien denken dat ik er om die reden heen wilde linken. De Wikischim (overleg) 4 feb 2019 11:27 (CET)

FlexiesjablonenBewerken

Dag De Wikischim,

Je op vraagt op meerdere plaatsen terecht aandacht voor het ontbreken van bepaalde sjablonen voor verbuiging of vervoeging. Ik kan dat lijstje nog gemakkelijk een heel eind uitbreiden. Je hebt er ook terecht op gewezen dat in sommige van de bestaande sjablonen mogelijkheden ontbreken die eigenlijk wel wenselijk zijn. Het probleem is dat het maken van een goed flexiesjabloon wat meer kennis van de betreffende taal vereist als je naderhand niet tegen problemen wil aanlopen. Daar komt bij dat om zo'n sjabloon prettig bruikbaar te maken ook weer de nodige kennis van sjablonen en MediaWikiprogrammatuur nodig is. Wat verder niet helpt is dat het merendeel van de bestaande sjablonen geen of een minimale documentatie kent. Ik probeer af en toe iets op dit terrein te doen, maar het is elke keer een stevig karwei en ik kom er gewoon niet aan toe om wat uitvoeriger op je voorstellen over sjablonen te reageren. Het leek me wel netjes om je dit een keer te laten weten, want het is op zichzelf goed dat je er aandacht voor vraagt. --MarcoSwart (overleg) 24 feb 2018 15:15 (CET)

Bedankt voor het melden. Ik reageer misschien later wel wat uitvoeriger. De Wikischim (overleg) 24 feb 2018 15:18 (CET)

Waarover ik me druk maakBewerken

Het is voor onze lezers prettig als we een voorspelbare vormgeving hebben. Juist pagina's als 'willen' en 'zeggen' die vrij vaak worden geraadpleegd lenen zich daarom in mijn ogen wat minder voor experimenten op dat terrein. Dat heeft echt niets met 'monopolisering' te maken. Voor deze kwestie had ik 'zeggen' precies eenmaal bewerkt, met een bewerking die ik op duizenden pagina's heb gedaan. Ga er maar van uit dat het mij weer moeite kost om 'kunnen' nu met rust te laten, maar dat hoort nu eenmaal bij een samenwerkingsproject. En juist omdat je het er niet mee eens bent, heb ik waardering voor je laatste bewerking op 'zeggen'. --MarcoSwart (overleg) 4 mrt 2018 13:12 (CET)

Het gaat mij er voor alles om dat het in dit geval niet-voorspelbare vormen betreft. Dat de meervoudsvormen op de hoofdpagina van een werkwoordsvervoeging normaal gesproken niet worden genoemd, heeft er uiteraard mee te maken dat ze in de regel wèl voorspelbaar zijn. Alleen, net in dèze gevallen is dat niet zo, wat een goede reden kan zijn om ook de vervoegingstabel iets anders weer te geven. Overigens heb ik net in de kroeg gereageerd; je stelt ten onrechte dat het hier gaat om sterke werkwoorden (tenzij je daarmee alle werkwoorden bedoelt waarbij iets anders verandert dan dat ze in de verleden en voltooide tijd de standaard zwakke uitgangen achter de verder ongewijzigde stam krijgen, maar die terminologie is sterk af te raden). Misschien dat het huidige misverstand deels daarmee samenhangt. De Wikischim (overleg) 4 mrt 2018 13:24 (CET)
Waarom is die terminologie sterk af te raden? Zij wordt in mijn waarneming steeds meer gebruikelijk, bijvoorbeeld in de laatste uitgave van Van Dale's Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. En nee, die terminologiekwestie staat helemaal los van de vormgevingsvraag. --MarcoSwart (overleg) 4 mrt 2018 13:49 (CET)
Zie [1]. De Wikischim (overleg) 5 mrt 2018 11:41 (CET)

Dringend verzoekBewerken

Het is op WikiWoordenboek goede gewoonte om bij wijzigingen waar kennelijk bezwaar tegen bestaat eerst rustig af te wachten wat de uitkomst van de discussie is en pas daarna meer van dergelijke wijzigingen aan te brengen. Ik stel voor dat je jouw verbeterde versie alleen op kunnen laat zien en de overige veranderingen weer ongedaan maakt. De inhoudelijke discussie kan aan de hand van één voorbeeld uitstekend worden gevoerd. Deze regel houd ik voor mijzelf ook aan, om verstoring van het project te voorkomen. Dit is een opmerking over het proces en staat verder los van de inhoud van de discussie, daar kom ik in De Kroeg nog wel op terug. --MarcoSwart (overleg) 5 mrt 2018 11:05 (CET)

OK dan, ik heb 'm alleen even op kunnen zo laten staan. Mijn idee was dat de wijzigingen gewoon overal weer konden worden teruggedraaid als het niet beviel, en in de tussentijd best even konden blijven staan als een soort proefversie. Daarom wil ik erg graag de mening van anderen weten. Ik zie dat andere collega's wel actief zijn vandaag, maar de Kroegdiscussie lijkt sinds gisteren nog niemand anderste zijn opgevallen. De Wikischim (overleg) 5 mrt 2018 11:13 (CET)
En even ter geruststelling: de edits die ik momenteel wel doe op zeggen hebben niets met de vervoegingstabel te maken. De Wikischim (overleg) 5 mrt 2018 11:18 (CET)
Discussies op WikiWoordenboek zijn wat meer ontspannen dan op Wikipedia. Het is goed mogelijk dat sommige mensen de discussie in De Kroeg wel hebben gezien, maar er even over willen nadenken. Er zijn ook heel wat bewerkers die maar enkele keren per maand actief zijn. Voor eerste reacties op een discussie trek ik meestal vier weken of een maand uit. Gelukkig zijn er altijd genoeg andere zaken om aandacht aan te besteden. Bij de meeste veranderingen op WikiWoordenboek vormt vertraging geen probleem, terwijl het ontspannen tempo maakt dat er toch iets meer wordt nagedacht over de standpunten van anderen en de omgangsvormen wat vriendelijker blijven. Ik doe mijn best om die sfeer zo goed mogelijk in stand te houden (en voor een eigenwijs mannetje als ikzelf is dat nog best een opgave). In ieder geval mijn dank voor je reactie. --MarcoSwart (overleg) 5 mrt 2018 11:32 (CET)
Inderdaad, waarschijnlijk ben ik nog steeds gewend aan de manier waarop het er op Wikipedia doorgaans aan toegaat. Mijn excuses verder voor de idd. wel wat overhaaste wijzigingen van daarnet, al sta ik er in principe nog steeds gewoon achter. De Wikischim (overleg) 5 mrt 2018 11:37 (CET)
Mijn verzoek hier ging over het proces en laat je standpunt uiteraard onverlet. Bij een andere kwestie waar je even gas over hebt teruggenomen, ben ik het trouwens wel met je eens: ik zou graag een leukere naam voor De kroeg zien. En nu ik hier toch ben, heb je nog verdere ideeën over het woord van de dag? --MarcoSwart (overleg) 5 mrt 2018 11:52 (CET)
Kort geleden heb ik net deze pagina ontdekt. De komende tijd zal ik geregeld mogelijke nieuwe kandidaten aan de nominatielijst toevoegen. Overigens, ik had kunnen dus ook toegevoegd, maar dat moet nu maar even wachten totdat we de bovengenoemde kwestie definitief hebben opgelost. Wat betreft een andere naam voor de kroeg; wat dacht je van iets als "De redactieruimte"? De Wikischim (overleg) 5 mrt 2018 12:01 (CET)
Op zichzelf is het aandragen van nieuwe woorden prima, want in de huidige systematiek komen steeds dezelfde woorden terug, soms zelfs meer keer per jaar. Maar het lijkt mij ook aardig als we ons kwaliteitsoordeel over lemma's iets meer toetsbaar maken, want ik vermoed dat je gelijk hebt met je observatie dat we ondertussen veel meer woorden hebben die "Woord van de dag" kunnen zijn en dat sommige woorden op de huidige lijst wel wat aanvulling verdienen.
Iets als De redactieruimte is meteen weer zo superzakelijk. Ik denk wel dat het een goed idee is om de metafoor van een lokatie aan te houden, met het karakter van een ontmoetingsplaats. In beleidsjargon: een 'Woordenaaarsontmoetingsplaats' of 'wop', maar als naam lijkt mij dat niks. Het lijkt me aardiger als het een erfwoord is, dat ook vandaag de dag nog gebruikt wordt. Maar ik heb geen concreet voorstel. --MarcoSwart (overleg) 5 mrt 2018 12:31 (CET)

Gemengde werkwoordenBewerken

Dag De Wikischim,

Het lijkt me wel een verbetering als we de gemengde werkwoorden ook correct indelen binnen de sterke en zwakke werkwoorden, maar deze wijziging in de indeling heeft ook effect op de totaaltellingen. Het is niet zo moeilijk om die aan de nieuwe benadering aan te passen, mits die consequent wordt toegepast. Wanneer verwacht je alle gemengde werkwoorden opnieuw te hebben ingedeeld? --MarcoSwart (overleg) 12 mrt 2018 12:40 (CET)

Hoi Marco, OK, ik zal er even snel werk van maken. Misschien tegen het einde van vandaag. De Wikischim (overleg) 12 mrt 2018 12:50 (CET)
Terzijde, kun je je vinden in deze toevoeging? De term "gemengd werkwoord" lijkt me evenzeer van toepassing op werkwoorden die gedeeltelijk sterk zijn geworden (zoals vragen) als op de "deels verzwakte". De Wikischim (overleg) 12 mrt 2018 12:54 (CET)
Lijkt mij prima. --MarcoSwart (overleg) 12 mrt 2018 19:50 (CET)
Ik geloof dat ze nu allemaal gedaan zijn, zie de nieuwe inhoud van Categorie:Gemengd werkwoord in het Nederlands. Een geval als schuilen hoort hier denk ik niet onder, dat heeft geen gemengde vervoeging maar twee gelijkwaardige paradigma's (volledig sterk en volledig zwak) naast elkaar. Maar verschuilen weer wel, want dat heeft geen voltooid deelwoord verschuild volgens de TU, alleen een OVT verschuilde. De Wikischim (overleg) 12 mrt 2018 18:47 (CET)
Overigens stonden er hier en daar ook nog wat overduidelijke onjuistheden; zo behoort zweren bijvoorbeeld helemaal niet tot sterke klasse 6, dat zijn nl. werkwoorden met een a-oe-wissel. Meer in het algemeen kan het misschien geen kwaad om met name alle oudere pagina's hier eens heel kritisch na te lopen. Ik heb al vaker gezien dat er in het verleden niet altijd even zorgvuldig is gewerkt. De Wikischim (overleg) 12 mrt 2018 19:13 (CET)
Complimenten voor dit karwei. Misschien moeten we voor werkwoorden als 'schuilen' dan een specifieke categorie maken, want ze gaan anders toch 'dubbel' tellen. Nazien is altijd nuttig, want ook zorgvuldig werkende mensen maken wel eens een fout. Ik heb zelf wel eens zitten brainstormen over een lijstje met punten om per woord na te gaan of we de gewenste gegevens aanwezig zijn en kloppen. We zouden zo ook een mooie inventaris krijgen voor "Woord van de dag". --MarcoSwart (overleg) 12 mrt 2018 19:50 (CET)
Waar ik met name iets voor zou voelen is binnen de Categorie:Gemengd werkwoord in het Nederlands op nog iets specifiekere kenmerken een verdere indeling maken. Bijvoorbeeld een aparte deelcat. voor de grote groep verzwakte werkwoorden die voorheen tot klasse 6 behoorden, een andere deelcat. voor werkwoorden die alleen sterk zijn geworden in het voltooid deelwoord (zoals zweten, opmerkelijk geval overigens) of alleen in de onvoltooid verleden tijd (vragen, jagen, enz.). Alleen is dit mogelijk technisch wat ingewikkeld. Verder: kan een categorie:Gemengd werkwoord in het Duits misschien ook geen kwaad? In het Duits is men wat dit soort dingen betreft meestal "consequenter", daar heb je dus op zich maar een paar gevallen van dit soort half-verzwakte (dan wel half-versterkte) werkwoorden Maar ze zijn er wel (zie bijv. backen#Duits). De Wikischim (overleg) 12 mrt 2018 20:20 (CET)
Een beetje in het verlengde (ook van de eerdere discussies de laatste tijd): de Categorie:Onregelmatig werkwoord in het Nederlands veegt momenteel ook vrij veel bij elkaar. Veel "onregelmatige" werkwoorden vertonen in werkelijkheid toch best wel wat kenmerken van een regelmatige (hetzij sterke hetzij zwakke) vervoeging, en zijn soms zelfs tegelijk bijna geheel regelmatig (zoals willen). Je zou in ieder geval zeker apart kunnen categoriseren op de werkwoorden die in de verleden tijd en het voltooid deelwoord de klankwissel -cht hebben doorgemaakt, en ook apart op de werkwoorden met -ou(den) in de verleden tijd. Dat zijn in feite ook gewoon eigen vervoegingsklassen. De Wikischim (overleg) 12 mrt 2018 20:33 (CET)

auteursrechtBewerken

De betekenis van woorden is een feitelijk gegeven, waarop geen auteursrecht mogelijk is. Het is daarom onvermijdelijk dat korte beschrijvingen van een bepaalde betekenis praktisch identiek zijn. Dat is geen schending van enig auteursrecht. Bij woordenboeken is er een lange traditie van het overnemen van geslaagde omschrijvingen: de formule bij koek had Van Dale vermoedelijk weer ontleend aan het WNT. Pas als je omschrijvingen stelselmatig gaat overnemen ("slaafse nabootsing") schendt je de auteursrechten van een woordenboekenmaker. Dus een eigen, liefst betere, formulering moet altijd worden overwogen. Je nieuwe tekst is daar een mooi voorbeeld van. Maar als er een keer een identieke formulering opduikt, hoeft die volgens mij niet meteen te worden verwijderd. Dat luistert nauwer bij voorbeeldzinnen, maar daar ligt de remedie meestal in het toevoegen van een bronvermelding. Wanneer het in die bron juist als voorbeeldzin was bedacht, lijkt het me beter om een andere zin te maken of te vinden. --MarcoSwart (overleg) 18 mrt 2018 10:14 (CET)

OK, wanneer kan iets dan als "stelselmatig letterlijk overnemen" worden aangemerkt? De Wikischim (overleg) 18 mrt 2018 10:38 (CET)
Als we in gevallen waar andere formuleringen even goed mogelijk zijn, toch steeds formuleringen uit hetzelfde werk overnemen. Het laat zich dus nauwelijks vaststellen aan de hand van één betekenisomschrijving. --MarcoSwart (overleg) 18 mrt 2018 15:01 (CET)

stramienBewerken

Persoonlijk zou ik het een verbetering vinden als het stramien voor onze lemma's wat anders zouden opzetten. Maar de uitkomst van eerdere discussies over dit onderwerp is dat we werken met het systeem waarbij kopjes als uitspraak en etymologie één keer per taal voorkomen en er zo nodig met cijfers en letters naar specifieke woordsoorten of betekenissen wordt verwezen. Ik sta dus zeker open voor een dergelijke discussie. Maar we moeten ons in de tussentijd wel aan de bestaande afspraken houden. Wisselende stramienen per lemma worden een foutenbron op zichzelf, te meer omdat ook (semi-) geautomatiseerde bewerkingen uitgaan van dat stramien. Om die reden heb ik je veranderingen op pad weer ongedaan gemaakt, hoewel ik me in je overwegingen vermoedelijk grotendeels kan vinden. --MarcoSwart (overleg) 25 mrt 2018 20:02 (CEST)

OK, maar het moet me wel van het hart dat ik het jammer vind dat je alles maar gewoon terugdraait zonder het bijv. eerst even in een bredere kring te gooien. Dat is een storende gewoonte die ik vooral van Wikipedia ken. Dan nog over wuiven; valt het je niet op dat een van de parameters, nl. "klasse 2", nu niet zichtbaar is? Dat had ik met mijn edit van vanmorgen net opgelost. Of is hier soms wat anders aan de hand dat mij ontgaat? De Wikischim (overleg) 25 mrt 2018 20:45 (CEST)
Ik maak vrij vaak de keus zaken die ik minder gelukkig vind gewoon te laten staan, omdat enige diversiteit kan bijdragen aan toekomstige verbeteringen. Soms laat ik het staan, maar kaart ik wel een discussie aan. En sommige veranderingen kunnen teveel verstoring opleveren en in die gevallen lijkt het me redelijk dat we de omgekeerde route volgen: wie vindt dat het anders moet, stelt dat eerst aan de orde, voordat we lemma's gaan veranderen. In het laatste geval maak ik de veranderingen inderdaad ongedaan en geef ook aan waarom ik dat doe. Als het gaat om het stramien leg ik regelmatig nieuwe bewerkers uit dat ze volgens die afspraak horen te werken en pas zo nodig hun bijdragen daaraan aan. Eerlijk gezegd vind ik het moeilijk te rechtvaardigen dat het gebruikers die langer actief zijn vrij zou staan naar eigen inzicht een andere opzet te kiezen. Daar komt bij dat ik meerdere keren heb gezien dat goedbedoelde afwijkingen van het stramien door latere bewerkers niet werden onderkend en zo tot fouten leidden en bij het werken met bots of autowikibrowser nodeloze fouten ontstaan omdat een pagina's afwijkend waren opgemaakt.
De verandering op wuiven is wat mij betreft een beoogd gevolg. Voor de doorsnee lezer is het belangrijk dat we duidelijk aangeven hoe wuiven in Standaardnederlands wordt vervoegd. Dat is zonder enige twijfel de zwakke vervoeging. Het is daarnaast uitstekend als we ook aangeven dat er een sterke vervoeging voorkomt, maar het is misleidend als wij het presenteren alsof het om een oorspronkelijk sterk werkwoord gaat dat een zwakke vervoeging heeft gekregen. Je hebt wel een punt met de zichtbaarheid van de specifieke klasse. Ik het een alternatieve oplossing gevonden, die voor alle punten een oplossing lijkt te bieden. Lijkt dat je wat? --MarcoSwart (overleg) 25 mrt 2018 22:12 (CEST)
Hoe zit het dan met breien? Een vorm als gebreëen is net zo min Standaardnederlands (en naar mijn eigen idee sowieso abonimabel taalgebruik, terzijde). Toch staat breien nu gewoon als "klasse 1" geclassificeerd. Niet dat ik daar verder een onoverkomelijk probleem mee heb, maar waarom haal je het dan alleen weg op wuiven? De Wikischim (overleg) 27 mrt 2018 09:52 (CEST)
Terzijde, ik zie nu pas het laatste deel van je reactie, excuses. Natuurlijk moet wel duidelijk worden aangegeven dat een werkwoord als wuiven oorspronkelijk zwak is. Naar mijn idee gebeurde dat al redelijk dankzij de voetnoot, maar OK, als jij het beter kunt oplossen. Idem dus ook voor breien. De Wikischim (overleg) 27 mrt 2018 09:59 (CEST)

bewerkers onder IP-nummerBewerken

Mijn verwachtingen zijn niet hooggespannen. Maar mijn eigen eerste bewerkingen waren ooit ook onder IP-nummer en ik herinner me nog goed dat de leercurve bij WikiWoordenboek een stuk steiler is dan bij Wikipedia. Ik doe daarom mijn best nieuwe bewerkers te bemoedigen. Zoals je zelf al een aantal keren hebt gesignaleerd hebben we hier nog heel veel klussen liggen en vele handen maken licht werk... --MarcoSwart (overleg) 28 mrt 2018 12:21 (CEST)

Haha, dat laatste zal zeker kloppen. Ik heb trouwens al lang geleden geconstateerd (eigenlijk al sinds ik hier begon) dat de belangstelling voor dit project op "grote broer" Wikipedia uitzonderlijk laag is, zelfs in vergelijking met andere zusterprojecten. Ik zal hier verder geen namen noemen, maar sommige Wikipedia-gebruikers zien Wikiwoordenboek zelfs niet als een project met serieus bestaansrecht. Daar moeten we het dus denk ik niet echt van hebben. De Wikischim (overleg) 28 mrt 2018 14:22 (CEST)

<center>Bewerken

De tag <center> maakt geen onderdeel meer uit van html5. Om de Wikimediaprojecten toekomstvast te maken is het de bedoeling om dit soort verouderde tags uit de wikitext te halen. WikiWoordenboek kende traditioneel al een opmaak die hoofdzakelijk links is uitgelijnd, dus die klus was hier al geklaard. Dit is de reden waarom ik de afbeeldingen op dienst en ketting weer in de oude staat heb hersteld. --MarcoSwart (overleg) 14 apr 2018 23:17 (CEST)

Vreemd, dat van die tags wist ik nog niet. Ik kan niet zeggen dat ik met deze syntaxverarming blij ben, maar ja. Een gallery "centreren" is nou net een handige manier om de opmaak zo evenwichtig mogelijk te houden. Ik was altijd erg blij dat die extra mogelijkheid er was (gebruik 'm vaker op Wikipedia). De Wikischim (overleg) 14 apr 2018 23:25 (CEST)
We moeten onszelf leren slimmer om te gaan met de opmaak. WikiWoordenboek wordt op zeer uiteenlopende schermen geraadpleegd. Ik schrik regelmatig als ik zie hoe wij eruit zien op het schermpje van een smartphone. Desktops zijn nog maar goed voor pakweg de helft van ons paginabezoek. De oplossing ligt in wat vormgevers responsive webdesign   noemen. Daarbij kun je bijvoorbeeld uitgaan van links uitlijnen of juist van centreren, maar het mengen van die twee is een recept voor problemen. Voor de opzet van WikiWoordenboek is links uitlijnen de betere oplossing.
Er is overigens geen sprake van verarming, alleen van standaardisering. Via css kun je nog altijd centreren. Op dit punt is Wikipedia niet als een voorbeeld te beschouwen. Daar wordt nog hard gewerkt aan duizenden pagina's met fouten die een hoge prioriteit hebben, terwijl die categorie hier een half jaar terug al was opgeruimd. De tag <center> valt onder de fouten met lage prioriteit, die hier rond de 10 pagina's schommelt en bij Wikipedia rond de 2 miljoen... --MarcoSwart (overleg) 15 apr 2018 12:20 (CEST)

afbeeldingenBewerken

Hoi Wikischem,
de afbeeldingen komen sinds jaren bovenaan. Wanneer en waar werd de verandering besloten? -- Cadfaell (overleg) 14 apr 2018 23:45 (CEST)

Hoi, ik ben eerlijk gezegd totaal niet bekend met die afspraak. Die moet dan zijn gemaakt in een tijd dat ik hier niet actief was? Los daarvan vind ik het ook helemaal geen goed idee, omdat een pagina hier niet zelden totaal uiteenlopende betekenissen behandelt van woorden die alleen maar in vorm hetzelfde zijn. Het moet in zulke gevallen bij een afbeelding duidelijk zijn bij welke betekenis die specifiek hoort. Zo voorkom je dat het voor de lezer een grote zoekplaat wordt. Je bent toch hopelijk niet van plan om dit ook op andere pagina's aan te gaan passen? De Wikischim (overleg) 14 apr 2018 23:51 (CEST)
De regel is vrij duidelijk: In de aanhef van de bladzijde kan beeldmateriaal aangebracht worden ter illustratie van een Nederlandstalig woord. Zie https://nl.wiktionary.org/wiki/WikiWoordenboek:Conventies_en_afspraken . De opdracht vindt plaats met het nummer van de betekenis: bijv. [1] Een schakelketting [2] Een aandrijfketting [4] Een halsketting -- Cadfaell (overleg) 14 apr 2018 23:58 (CEST)
En als verschillende Nederlandse woorden totaal verschillende betekenissen hebben, maar alleen omdat ze er puur toevalig hetzelfde uitzien bij elkaar staan op één pagina, zoals bijv. het geval is op varen? Ik heb het daar onlangs net zo overzichtelijk mogelijk proberen op te lossen, maar nu moeten de verschillende afbeeldingen vanwege deze regel dus per se bij elkaar, zodat het overzicht sterk vermindert? De Wikischim (overleg) 15 apr 2018 00:01 (CEST)
Dit lijkt me om nog een andere reden een belangrijke discussie om met elkaar uit te diepen. Ik heb daarom een voorstel in de Kroeg gedaan. --MarcoSwart (overleg) 15 apr 2018 14:23 (CEST)

hooivorkBewerken

Hallo De Wikischim, ik zag dat bewerking en vraag me af of je ruiter (stellage) kan toevoegen aan ruiter, die ontbreekt er nog meen ik. Lotje (overleg) 27 jun 2018 15:02 (CEST)

Hoi Lotje, sorry maar om eerlijk te zijn begrijp ik heel weinig van wat je nu precies van me vraagt. Mvg, De Wikischim (overleg) 27 jun 2018 15:22 (CEST)
Oh, je bedoelt zeker dat deze specifieke definitie van ruiter nog ontbreekt op ruiter. Ja, maar dat is natuurlijk wel een zeer willekeurige lacune. De Wikischim (overleg) 27 jun 2018 15:24 (CEST)
Het punt is: ik kan nu wel een definitie letterlijk gaan kopiëren vanaf WP, maar dat is niet de gewenste werkwijze hier. Helaas weet ik zo gauw geen "originele" definitie. Iemand die echt goed is ingewerkt in landbouwkundige termen zou dit het beste kunnen doen. Of misschien kun jij het wel? De Wikischim (overleg) 27 jun 2018 15:30 (CEST)

geen redirects in hoofdnaamruimteBewerken

Dag De Wikischim,

Het antwoord op de vraag die je bij het nuweg-sjabloon stelde is dat er een uitdrukkelijke afspraak bestaat dat in de hoofdnaamruimte op WikiWoordenboek geen automatische doorverwijzingen horen voor te komen. --MarcoSwart (overleg) 11 sep 2018 22:03 (CEST)

leefgemeenschapBewerken

Dag De Wikischim,

Het leek me aannemelijk dat de opmerking op de overlegpagina bedoeld was als suggestie van iemand die meer weet van biologie dan van Nederlands. Ik vind het eigenlijk al heel mooi dat iemand hiervoor de overlegpagina gebruikt. Daarom heb ik de opmerking toch maar niet verwijderd. --MarcoSwart (overleg) 5 apr 2019 10:35 (CEST)

OK, ik vermoedde al dat je de OP zou behouden toen ik zag dat je wel iets met het commentaar (dat op geklieder leek) gedaan had. Dat was net nadat ik het nuweg-sjabloon had geplaatst. De Wikischim (overleg) 5 apr 2019 11:20 (CEST)

salonnièreBewerken

Hoi DW, bedankt voor alle je goede werk hier. Ik vroeg me af of je in verband met de verwikkelingen op Wikipedia een opzet zou kunnen maken van een lemma over salonnière. Zo te zijn is er wel een Engels, Frans en nog wat lemma, zie hier, en ik ben erg benieuwd hoe zo'n Nederlands lemma eruit zal gaan zien. Ik ben er zelf te lang uit hier, en weet vooral niet hoe je bepaald of dat nu wel of niet geschikt is hier. Buiten de WK-nl lijken er niet duister veel andere Nederlandstalige bronnen dit begrip te gebruiken!? Mvg, -- Mdd (overleg) 4 jul 2019 18:26 (CEST)

Hoi Mdd, ja toevallig(?) speelde ik de laatste tijd net zelf ook een beetje met de gedachte aan zo'n pagina. Geen gek idee, inderdaad. De Wikischim (overleg) 4 jul 2019 19:41 (CEST)
Bij deze dus   Uitgevoerd. Een beetje OT hier, maar controleer je je mailbox ook nog even? (Je hoeft niet per se snel te reageren.) Groet, De Wikischim (overleg) 4 jul 2019 19:53 (CEST)

Context-label 'blijspel'Bewerken

Dag Wikischim,

Ik zag dat je op het lemma blijspel ontbrekende context-labels hebt toegevoegd, (te weten {{letterkunde}}), maar zou {{toneel}} daar niet net zo goed ook bij passen? (Ik heb begrepen dat de conventie is om niet meer dan twee context-labels te vermelden, zodat 'film' dan in de context niet vertegenwoordigd zou zijn, maar ik denk dat de meeste films die een blijspel genoemd kunnen worden, in de regel (altijd) adaptaties zijn van boeken of theaterstukken die in die categorie vallen?). Groeten -- Martix (overleg) 11 jul 2019 17:13 (CEST)

Hoi Martix, geen enkel probleem mee op zich, maar dan zou ik eigenlijk willen voorstellen om alleen {{toneel}} te gebruiken. Toneel valt per definitie onder letterkunde (dat laatste is een erg breed begrip). Dus {{letterkunde}} is dan min of meer overbodig. Voor de leesbaarheid lijkt het me ook niet echt goed als er te veel van dit soort sjablonen komen te staan. De Wikischim (overleg) 11 jul 2019 17:42 (CEST)
Inderdaad – als die 'context-hiërarchie' als zodanig bestaat – is dat een nog betere keuze (maar ik wilde in beginsel de (keuze voor) context '{{letterkunde}}' niet in twijfel trekken.
(Bovendien waren die onderwerpen (toneel- en theaterstukken, of werken die geschreven waren met het doel die in een theateromgeving voor publiek op te voeren) in de tijd dat ik mijn middelbareschool-onderwijs genoot, onder het "Nederlands" ondergebracht en Engelstalige evenknieën weer bij het onderwijsvak "Engels". En hoewel "dramatische expressie' (geen idee of het nog zo heet) weliswaar als een apart uur stond ingeroosterd, werd het gegeven door dezelfde docent die Nederlands onderwees; het sloot naadloos op elkaar aan en/of verwezen over en weer sterk naar elkaar).
Ook is er bijkomend pluspunt, namelijk dat het dan consistent is met de contextlabels van de synoniemen. Groeten, -- Martix (overleg) 11 jul 2019 18:04 (CEST)
À propos: bij de synoniemen heb ik de betekenis-referentie "[1]" die achter de synoniemen stond, verplaatst naar ervóór, zoals nar ik begrepen heb, gebruikelijk/de conventie is. Bij de antoniemen staat geen referentienummer tussen blokhaken naar een specifieke betekenis, ik weet niet of dat de bedoeling is (of de antoniemen voor beide betekenissen geldt) of dat hier sprake is van een omissie. Verder staat er midden in de laatste referentie (die bij het voorbeeld van de tweede betekenis hoort, thans referentienummer '5', een harde regelafbreking, en bij het vervolg ervan op de volgende regel een spatie aan het begin (dat in de normale lopende tekst tot bijzonder gedrag zou leiden), ik dacht dat ik die afbreking eruit haf gehaald, maar die staat er nu weer in:
met al dat toneelgeweld.<ref> NRC  Kester Freriks
 8 augustus 2008</ref>}}
Ik ga er dus vanuit dat dat met een reden is, en het niet te bedoeling was/is om die referentietekst uit het NRC door te laten lopen, en de afbreking een bedoeling heeft? Groeten -- Martix (overleg) 11 jul 2019 18:47 (CEST)
Er is mij eerlijk gezegd niets van bekend dat in dit soort gevallen de " betekenis-referentie" vóór het woord waarnaar verwezen wordt moet. Ik zet dit cijfer zelf juist altijd erachter, wellicht een kwestie van smaak maar dat heeft juist eerder míjn voorkeur. Wat het laatste punt betreft: ik zie even niet goed wat je bedoelt. Ik zie niks bijzonders aan de betreffende referentie, daar ben ik voor zover ik me herinner ook helemaal niet aan geweest. Is het misschien jouw beeldscherm? De Wikischim (overleg) 11 jul 2019 19:36 (CEST)
Om nader te duiden wat ik bedoelde: ik meende het in deze bewerking (samen met wat andere dingen) de eerste keer 'gerepareerd' te hebben; het keerde later weer terug – waardoor ik het niet zomaar opnieuw wilde 'repareren', maar vreemd genoeg is de bewerking die de regelafbreking vanmiddag weer opnieuw introduceerde (door mij) niet terug te vinden in de bewerkingshistorie (dat is wel curieus eigenlijk) –, maar zojuist heb ik met deze bewerking alléén de bewuste harde regelafbreking (m.a.g. een spatie aan het begin van de volgende regel in de wiki-brontekst) weer ongedaan gemaakt, zodat de diff precies laat zien wat ik bedoel. Hoe het komt dat die er toch weer in geïntroduceerd is is, mij wel een bizar raadsel(!) Ik kan niet anders dan concluderen dat het invoegen van die harde regelafbreking door de diff niet opgemerkt wordt, in tegenstelling tot het weghalen ervan (en de <ref>Titel, krant, auteur</ref> weer een doorlopende zin is zonder (harde) regelafbreking ertussen) wel te zien is in de diff. Het 'aardige' of 'prettige' is (kennelijk) dat regelafbrekingen binnen een referentie, en een spatie aan het begin van een nieuwe regel – anders dan in lopende tekst – in de geparsete tekst die de lezer te zien krijg geen effect heeft. (In wiki-brontekst waarbij je als bewerking niet allerlei markup-toeters en -bellen aan hebt staan, is het soms een hels karwei om van het rare gedrag dat zoiets in lopende tekst kan maken de oorzaak te vinden). Het had hier in elk geval dus geen effect/verschil voor de lezer dus niet heel erg belangrijk/waarschijnlijk niet iets waar veel tijd en aandacht aan besteed moet worden om de oorzaak te vinden, maar het is m.i. wel raadselachtig hoe het er (meermaals) in terecht is gekomen zonder dat de bewerking waarin dat is gebeurt, is aan te wijzen. Dat heeft ongetwijfeld meer met mijn nieuwsgierigheid te maken dan met het belang voor het lemma/voor Wikiwoordenboek.

Betekenisverwijzingen m.b.v. "[n]"Bewerken

T.a.v. de juiste of geoorloofde plaatsen voor de betekenis-nummering (bij hyperoniemen, hyponiemen, synoniemen, antoniemen etc. verkeer ik nu in verwarring en/of onzekerheid. Zoals ik ermee kennis heb gemaakt, en in de lemma's die ik heb gezien/gelezen – totdat ik die over blijspel tegenkwam – heb ik niet anders gezien dan dat de [n]-nummering ervoor stond. Als beide (ervoor en erachter) geoorloofd is, heb ik dus feitelijk een BTNI-'overtreding' begaan, maar onbewust/onbedoeld (d.w.z., ik meende oprecht een foutje of non-conformiteit te herstellen, maar ik ben nog steeds 'lerende').
Ik weet niet hoe nu verder te gaan (volgens welk geldend protocol): als er ergens een richtlijn/conventie beschreven staat, waaruit blijkt dat beide is geoorloofd, weet ik 'waar ik aan toe ben' en zal ik de volgorde niet meer wijzigen (voorlopig, totdat ik voor mezelf duidelijkheid heb, zal ik dat soort bewerkingen sowieso vermijden/niet meer uitvoeren). Groeten -- Martix (overleg) 11 jul 2019 21:10 (CEST)
De Wikischim: Ik heb hierover advies ingewonnen, waaruit het volgende naar voren is gekomen:
  1. "De afspraak over de nummers tussen blokhaken die naar de omschrijvingen verwijzen is "direct na de bullet, aan het begin van de regel", zie hier onder punt 8, laatste zin."
  2. "Het kan zijn dat er in de discussie op "blijspel" sprake was van een misverstand. Bij de verwijzing naar een betekenis op dezelfde pagina staat het cijfer direct na de bullet. Maar als het woord waarnaar gelinkt wordt zelf ook weer meer betekenissen heeft, kan met het cijfer na de link worden aangegeven welke betekenis bedoeld wordt. Het is in beginsel mogelijk dat beide zich gelijktijdig voordoen."
Het is dus (heel goed) mogelijk dat mijn aanpassing (verplaatsing) geen correctie was, maar dat ik daarmee dus een fout introduceerde, en vraag je – als er inderdaad sprake is van e tweede situatie – de plaats ervan te hercorrigeren. In elk geval onthoud ik mij zekerheidshalve in de toekomst van het wijzigen (verplaatsen) van dergelijke bestaande (nummerieke) betekenis-referenties tussen blokhaken, en plaats ze alleen – wanneer nodig – zelf in nieuwe lemma's of nieuw toegevoegde secties; bestaande keuzes door voorgangers laat ik ongemoeid. Groeten en een goed weekend! -- Martix (overleg) 13 jul 2019 12:31 (CEST)

Facebook's LibraBewerken

Hai Wikisachim,

dank voor je feedback in de bewerkingsomschrijving. Ik ben nog niet zo lang actief op Wikiwoordenboek, en nog lerende om de betekenissen zo bondig mogelijk, maar wel zodanig duidelijk dat men niet weer een ander woord moet opzoeken, te formuleren. Dat blijkt duidelijk iets dat je moet leren en mettertijd verbetert.
In overleg en discussies zal helaas maar al te vaak blijken dat ik lang van stof ben, omdat – door ervaringen uit het verleden – ik anders misschien (of denk) verkeerd begrepen te/zou worden, zodat ik alle ambiguïteit en ambivalentie (en vooral zinnen die mogelijk door de lezer in het verkeerde keelgat schieten) te voorkomen. Het voordeel van het leren/forceren bondige maar correcte omschrijvingen zonder omissies, hiaten of lacunes van begrippen te maken helpt mij dan weer de epistels niet langer te maken dan nodig. Dus feedback/terugkoppelingen op welke manier dan ook worden door mij altijd gewaardeerd waarbij je niet op je woorden hoeft te letten (niet op eieren te lopen), ik heb geen lange tenen en bovendien leer ik er van. Dank en groeten -- Martix (overleg) 25 jul 2019 22:52 (CEST)

Graag gedaan. Het gaat mij erom dat een definitie natuurlijk altijd zo volledig mogelijk, maar anderzijds niet te wijdlopig moet zijn. Ik heb hier verder al vaker geconstateerd dat het geven van goede definities het grootste struikelblok is bij het opzetten van een pagina. Soms worden er alleen maar synoniemen gegeven (maar daarvoor is er al een eigen standaardkop), blijft de definitie helemaal open of er wordt een definitie letterlijk gekopieerd van elders, bijv. van Wikipedia of een ander woordenboek. Dat laatste is nog de slechtste optie, vanwege de auteursrechten. De Wikischim (overleg) 25 jul 2019 23:30 (CEST)
Zie overigens WikiWoordenboek:De Kroeg#Cirkeldefinities. Helaas heeft daar destijds maar één collega gereageerd. De Wikischim (overleg) 26 jul 2019 23:35 (CEST)

prevalBewerken

Hallo Wikischim,

Zou je a.u.b. de 'gangbaarheid' (-preval-) achteraan willen plaatsen?
(Zie bijv. coronabrandhaard, achter eventuele vertalingen, VOOR eventuele -info-) Dit is zo indertijd afgesproken. Als je meer informatie wilt, neem dan contact op met Marco Swart

Groet, --Kvdrgeus (overleg) 6 jun 2020 19:48 (CEST)

Hoi Kvdrgeus, wil ik op zich wel doen, maar het is me niet helemaal duidelijk wanneer dat zo is afgesproken (gebruiker:MarcoSwart, heb jij iets van een link misschien?). Ik heb het sjabloon in kwestie op een aantal pagina's anders zien staan, en ging er toen van uit dat dit de juiste (of iig een mogelijke) indeling was. De Wikischim (overleg) 7 jun 2020 19:18 (CEST)
Het sjabloon {{-preval-}} is in het kader van het Project Gangbaarheid Nederlandse worden begin 2017 ontwikkeld. Het project zelf is voordien in De Kroeg aangekondigd. De overwegingen die toen tot de gekozen plaats hebben geleid staan op de projectpagina. --MarcoSwart (overleg) 7 jun 2020 23:24 (CEST)
Bedankt voor de link. Dat project kende ik niet, ik was in die tijd weinig actief hier. De Wikischim (overleg) 10 jun 2020 16:52 (CEST)