Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: mSms, Ms

MS

  1. (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor megasiemens, een eenheid voor elektrisch geleidingsvermogen of geleidbaarheid van 106 siemens, gelijk aan 1.000.000 siemens